Vzdělávání

Pravá únava je z nevědomosti, protože ta je nemocí duše. Osvobodit se od ní znamená záchranu, věčný klid a stálou rozkoš.
Avicenna: Persie, 980–1037 n. l.

Univerzita Energy

Vzdělávání považujeme za nesmírně důležitou, integrální součást naší činnosti. Ti nejlepší z nás jsou připraveni předávat a dále šířit znalosti a vědomosti, nabité dlouholetou úspěšnou praxí a pečlivým studiem. Jednotlivé součásti komplexního vzdělávání jsou rozděleny tak, aby pokrývaly veškerá důležitá témata a svou postupnou úrovní napomáhaly a vedly každého k informacím, které potřebuje a hledá.

Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dělte se o svou zkušenost, je to cesta jak dosáhnout nesmrtelnosti.
Dalajláma: Tibet, současnost

Odborné seminářeTČM A PSYCHIKA

LEKTOR: MUDr. Alexandra Vosátková

Obsah semináře:
Tradiční čínská medicína se dívá na psychické problémy zcela jinak než naše západní. Pojďme tento pohled prozkoumat a hledat cestu, jak se k nim postavit s produkty Energy.

Termín a místo konání: 16. 3. 2024, Olomouc

Seminář již obsazen.


DIAGNOSTIKA NEMOCÍ A OBNOVOVÁNÍ ZDRAVÍ DLE TČM

LEKTOR: MUDr. Alexandra Vosátková

Obsah semináře:
Toky energie QI a síly jin a jang
Diagnostické metody dle TČM
Vzájemné propojení elementů a jejich působení na jednotlivé orgány
Aplikace a kombinace produktů Energy

Termín a místo konání: 20. 4. 2024, Brno

Účastnický poplatek:
pro členy Klubu Energy 1100 Kč
bez členské registrace Energy 1600 Kč


ANATOMIE A FYZIOLOGIE ČLOVĚKA

LEKTOR: MUDr. Bohdan Haltmar

Obsah semináře:
Pro toho, kdo se zabývá zdravím, prevencí a možnostmi ovlivnění nemocí, je nezbytné, aby měl základní povědomí o stavbě lidského těla a také o funkcích jednotlivých orgánových systémů. Tyto vědomosti přináší celodenní seminář Anatomie a fyziologie člověka, kde budou stručně probrány všechny základní informace o jednotlivých tkáních a orgánových systémech. Je určen nejen pro všechny terapeuty, kteří pracují s produkty Energy, ale i pro ty, kteří chtějí pochopit, jak jejich tělo vlastně funguje.

Termín a místo konání: 21. 4. 2024, Brno

Účastnický poplatek:
pro členy Klubu Energy 1100 Kč
bez členské registrace Energy 1600 Kč


JAK ENERGY PRODUKTY PODPOŘIT LÉČBU ORDINOVANOU LÉKAŘEM A CO MŮŽEME S JEJICH POMOCÍ ZVLÁDNOUT SAMI?

LEKTOR: MUDr. Alexandra Vosátková

Obsah semináře:
Na tomto semináři se budeme zabývat tím, jak podpořit léčbu ordinovanou lékařem, včetně vyvažování nežádoucích účinků léků. Dále budeme řešit situace, které se dají zvládnout buď zcela nebo alespoň částečně s využitím produktů Energy. Mezi to patří také specifické situace s dětmi a v seniorském věku. Probereme nastavení hranic, které je třeba respektovat, abychom si mohli být jisti, že prospějeme a neuškodíme.

Termín a místo konání: 17. 5. 2024, Praha

Účastnický poplatek:
pro členy Klubu Energy 1100 Kč
bez členské registrace Energy 1600 Kč


Školení Supertronic

Získání základních dovedností správného měření a interpretace výsledků kontrolních měrných bodů Vollových drah a testování přípravků Pentagramu®.SUPERTRONIC PRO ZAČÁTEČNÍKY – stupeň C

LEKTOŘI: MUDr. Bohdan Haltmar, Bc. Michaela Císařová, MSc.

Cíl:
Získání základních dovedností správného měření a interpretace výsledků kontrolních měrných bodů Vollových drah a testování přípravků Pentagramu®.

Obsah semináře:
» představení metody EAV a jejího místa v diagnostice a terapii
» akupunkturní bod a jeho význam
» terapeut EAV – příprava, pracovna, dokumentace
» získání základních dovedností při práci s klientem a jeho příprava k vyšetření
» porozumění souvislostí mezi Pentagramem® Energy a metodou EAV
» Vollovy dráhy
» seznámení s přístrojem Supertronic
» praktický nácvik dovedností (vyhledání bodu, správná technika měření, testování přípravků Energy)


Termín a místo konání: 1. část – 23.3. a 2. část - 24. 3. 2024, Brno

Termín a místo konání: 1. část – 6. 4. a 2. část - 7. 4. 2024, Hradec Králové

Účastnický poplatek: školení vč. přístroje 12 900 KčSUPERTRONIC PRO POKROČILÉ – stupeň B1

LEKTOR: MUDr. Bohdan Haltmar


Obsah semináře:
Co můžeme očekávat od akupunkturního bodu a jak s ním pracovat?
» charakteristika jednotlivých Vollových drah
» autonomní nervový systém a jeho role ve zdraví a nemoci
» lymfatický systém a jeho role ve zdraví a nemoci
» možnosti a hranice v regenerační medicíně
» anamnéza a její význam při měření a určování přípravku
» jak správně vybírat přípravky Energy
» jak využít produkty Energy, slunce a vodu k upevnění zdraví, prevenci a zlepšení zdravotního stavu

Termín a místo konání: 4. 5. 2024, Hradec Králové

Účastnický poplatek:
pro členy Klubu Energy 1100 Kč
bez členské registrace Energy 1600 KčSUPERTRONIC PRO POKROČILÉ – stupeň B2

LEKTOR: MUDr. Bohdan Haltmar

Obsah semináře:
Vollovy dráhy s jejich charakteristikami, významnými body a onemocněními, která jsou s poruchou těchto drah spojena:
» dráha jater a žlučníku
» dráha oběhu
» dráha kloubní degenerace
» dráha kůže
» dráha srdce
» dráha tenkého střeva
» dráha žaludku, sleziny a slinivky


Termín a místo konání: 5. 5. 2024, Hradec Králové

Účastnický poplatek:
pro členy Klubu Energy 1100 Kč
bez členské registrace Energy 1600 Kč


SUPERTRONIC PRO PROFESIONÁLNÍ TERAPEUTY – stupeň A1

LEKTOR: MUDr. Bohdan Haltmar

Obsah semináře:
Systémy – trávicí, vylučovací, cévní
Školení je určeno pro ty, kdo chtějí spojit svou profesionální dráhu s metodou EAV a sofistikovaným poradenstvím k používání produktů Energy.
Posluchači se dozvědí důležité informace o jednotlivých orgánových systémech, jejich podrobnější anatomii, fyziologii a také o nemocech, které je postihují. Probrán bude i přístup klasické a nekonvenční medicíny, léčby jednotlivých patologií a využití testování bodů klasických i Vollových akupunkturních drah s důrazem na správné doporučování přípravků Energy.
Po absolvování všech kurzů typu C, B a A by měl účastník získat základní solidní znalosti na úrovni paramedika a umět využívat těchto dovedností v prevenci i terapii s produkty Energy.


Termín a místo konání: 28. 9. 2024, Hradec Králové

Účastnický poplatek:
pro členy Klubu Energy 1100 Kč
bez členské registrace Energy 1600 Kč
SUPERTRONIC PRO PROFESIONÁLNÍ TERAPEUTY – stupeň A2

LEKTOR: MUDr. Bohdan Haltmar

Obsah semináře:
Systémy – dýchací, nervový, pohybový, hormonální včetně gynekologie
Seminář je určen pro ty, kdo chtějí spojit svou profesionální dráhu s metodou EAV a sofistikovaným poradenstvím k používání produktů Energy.
Posluchači se dozvědí důležité informace o jednotlivých orgánových systémech, jejich podrobnější anatomii, fyziologii a také o nemocech, které je postihují. Probrán bude i přístup klasické a nekonvenční medicíny, léčba jednotlivých patologií a využití testování bodů klasických i Vollových akupunkturních drah s důrazem na správné doporučování přípravků Energy.
Po absolvování všech kurzů typu C, B a A by měl účastník získat základní solidní znalosti na úrovni paramedika a umět využívat těchto dovedností v prevenci i terapii s produkty Energy.


Termín a místo konání: 29. 9. 2024, Hradec Králové

Účastnický poplatek:
pro členy Klubu Energy 1100 Kč
bez členské registrace Energy 1600 Kč
Přihláška

Přihlašuji se závazně na následující seminář:

Zobrazit více...

DIAGNOSTIKA NEMOCÍ A OBNOVOVÁNÍ ZDRAVÍ DLE TČM
Lektor: MUDr. Alexandra Vosátková
Termín: 20. 4. 2024
Místo konání: Hotel Continental, 602 00 Brno, Kounicova 6, www.continentalbrno.cz
Časový rámec: 10.00 - 17.00 (prezence 9.30 - 10.00 hod.)
V ceně je zahrnuto: školení, coffee break. Oběd bude možné si objednat.


Zobrazit více...

ANATOMIE A FYZIOLOGIE ČLOVĚKA
LEKTOR: MUDr. Bohdan Haltmar
Termín: 21. 4. 2024
Místo konání: Hotel Continental, 602 00 Brno, Kounicova 6, www.continentalbrno.cz
Časový rámec: 10.00 - 17.00 (prezence 9.30 - 10.00 hod.)
V ceně je zahrnuto: školení, coffee break. Oběd bude možné si objednat.


Zobrazit více...

JAK ENERGY PRODUKTY PODPOŘIT LÉČBU ORDINOVANOU LÉKAŘEM A CO MŮŽEME S JEJICH POMOCÍ ZVLÁDNOUT SAMI?
Lektor: MUDr. Alexandra Vosátková
Termín: 17. 5. 2024, Praha
Místo konání: Hotel Troja, 182 00 Praha 8 – Libeň, Trojská 2232/1, www.hoteltroja.cz
Časový rámec: 10.00 - 17.00 (prezence 9.30 - 10.00 hod.)
V ceně je zahrnuto: školení, coffee break. Oběd bude možné si objednat.


Zobrazit více...

SUPERTRONIC PRO ZAČÁTEČNÍKY – STUPEŇ C

Lektor: MUDr. Bohdan Haltmar, Bc. Michaela Císařová, MSc.

Termín: 1.část – 23. 3. a 2. část – 24. 3. 2024
Místo konání: Hotel Continental, 602 00 Brno, Kounicova 6,
www.continentalbrno.cz
Účastnický poplatek: školení vč. přístroje 12900 Kč
Časový rámec: 10.00 - 17.00 (prezence 9.30 - 10.00 hod.)
V ceně je zahrnuto: školení, coffee break, oběd.


Zobrazit více...

SUPERTRONIC PRO ZAČÁTEČNÍKY – STUPEŇ C

Lektor: MUDr. Bohdan Haltmar, Bc. Michaela Císařová, MSc.

Termín: 1.část – 6.4. a 2. část – 7.4.2024
Místo konání: Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494, Hradec Králové,
www.hotelcernigovhradeckralove.com/cs/
Účastnický poplatek: školení vč. přístroje 12900 Kč
Časový rámec: 10.00 - 17.00 (prezence 9.30 - 10.00 hod.)
V ceně je zahrnuto: školení, coffee break, oběd.


Zobrazit více...

SUPERTRONIC PRO POKROČILÉ – stupeň B1

LEKTOR: MUDr. Bohdan Haltmar

Termín: 4. 5. 2024
Místo konání: Hotel Černigov, Hradec Králové, Riegrovo náměstí 1494
www.hotelcernigovhradeckralove.com
Časový rámec: 10.00 - 17.00 (prezence 9.30 - 10.00 hod.)
Účastnický poplatek: 1 100 Kč
(bez členské registrace Energy 1600 Kč)
V ceně je zahrnuto: školení, coffee break. Oběd je možné si objednat.


Zobrazit více...

SUPERTRONIC PRO POKROČILÉ – stupeň B2

LEKTOR: MUDr. Bohdan Haltmar

Termín: 5. 5. 2024
Místo konání: Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494, Hradec Králové, www.hotelcernigovhradeckralove.com
Časový rámec: 10.00 - 17.00 (prezence 9.30 - 10.00 hod.)
Účastnický poplatek: 1 100 Kč
(bez členské registrace Energy 1600 Kč)
V ceně je zahrnuto: školení, coffee break. Oběd je možné si objednat.


Zobrazit více...

KURZ SUPERTRONIC PRO PROFESIONÁLNÍ TERAPEUTY – STUPEŇ A1

Lektor: MUDr. Bohdan Haltmar

Termín: 28. 9. 2024
Místo konání: Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494, Hradec Králové, www.hotelcernigovhradeckralove.com
Časový rámec: 10.00 - 17.00 (prezence 9.30 - 10.00 hod.)
Účastnický poplatek: 1 100 Kč
(bez členské registrace Energy 1600 Kč)
V ceně je zahrnuto: školení, coffee break. Oběd bude možné si objednat.


Zobrazit více...

KURZ SUPERTRONIC PRO PROFESIONÁLNÍ TERAPEUTY – STUPEŇ A2

Lektor: MUDr. Bohdan Haltmar

Termín: 29. 9. 2024
Místo konání: Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494, Hradec Králové,
www.hotelcernigovhradeckralove.com
Časový rámec: 10.00 - 17.00 (prezence 9.30 - 10.00 hod.)
Účastnický poplatek: 1 100 Kč
(bez členské registrace Energy 1600 Kč)
V ceně je zahrnuto: školení, coffee break. Oběd bude možné si objednat.


Sdílejte nás na sociálních médiích

Nikdy nepochybujte o tom, že by malá skupina otevřených lidí mohla změnit svět. Ve skutečnosti je to jediná věc, která ho kdy změnila.