Vzdělávání

Pravá únava je z nevědomosti, protože ta je nemocí duše. Osvobodit se od ní znamená záchranu, věčný klid a stálou rozkoš.
Avicenna: Persie, 980–1037 n. l.

Univerzita Energy

Vzdělávání považujeme za nesmírně důležitou, integrální součást naší činnosti. Ti nejlepší z nás jsou připraveni předávat a dále šířit znalosti a vědomosti, nabité dlouholetou úspěšnou praxí a pečlivým studiem. Jednotlivé součásti komplexního vzdělávání jsou rozděleny tak, aby pokrývaly veškerá důležitá témata a svou postupnou úrovní napomáhaly a vedly každého k informacím, které potřebuje a hledá.

Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dělte se o svou zkušenost, je to cesta jak dosáhnout nesmrtelnosti.
Dalajláma: Tibet, současnost

Odborné seminářePRODUKTY ENERGY V PRAXI

LEKTOR: MUDr. Alexandra Vosátková

Obsah semináře:
Cílem semináře je utřídění poznatků TČM a zkušeností s produkty Energy. Jako základní kostru, o kterou se budeme opírat, použijeme pentagram prvků, ke kterému budeme přiřazovat jednotlivé produkty, rozebírat situace, kdy se dají použít, a jak. Dále se budeme zabývat sestavováním kombinací produktů tak, aby se navzájem podporovaly ve prospěch našeho zdraví. K účasti je třeba orientovat se základním způsobem v pentagramu a pojmech jin-jang. Součástí semináře bude i diskuze o příkladech z praxe.

Termín a místo konání: 22. 9. 2023, Praha

Seminář již obsazen.NEJČASTĚJŠÍ NEMOCI, LÉČBA A PREVENCE DLE TČM

LEKTOR: MUDr. Alexandra Vosátková

Obsah semináře:
Úvod k produktům Energy.
Pentagram – systém pěti prvků (Voda, Dřevo, Oheň, Země, Kov).
20 nejčastějších nemocí (např. postcovidový syndrom, alergie, gynekologické dysbalance, oslabená imunita…).
Jak na nemoci z pohledu TČM s využitím produktů Energy.

Termín a místo konání:
1. 10. 2023, Tábor - již obsazen
5. 11. 2023, Olomouc

Účastnický poplatek:
pro členy Klubu Energy 1100 Kč
bez členské registrace Energy 1600 KčDIAGNOSTIKA NEMOCÍ A OBNOVOVÁNÍ ZDRAVÍ DLE TČM

LEKTOR: MUDr. Alexandra Vosátková

Obsah semináře:
Toky energie QI a síly jin a jang.
Diagnostické metody dle TČM.
Vzájemné propojení elementů a jejich působení na jednotlivé orgány.
Aplikace a kombinace produktů Energy.

Termín a místo konání: 6. 10. 2023, Praha

Seminář již obsazen.ZÁVAŽNÉ NEMOCI A ENERGY – ANEB JAK PŘISTUPOVAT K RAKOVINĚ, AUTOIMUNITNÍM A DALŠÍM ONEMOCNĚNÍM

LEKTOR: MUDr. Alexandra Vosátková

Obsah semináře:
V rámci tohoto semináře budeme hledat cesty, kterými můžeme pomoci pacientům v těžkém období intenzivní léčby vážné nemoci tak, abychom podpořili účinky západní terapie. Také si povíme o následcích intenzivní léčby rakoviny, autoimunitních a některých interních nemocí a o tom, jak můžeme pomoci.

Termín a místo konání: 3. 11. 2023, Brno

Seminář již obsazen.Školení Supertronic

Získání základních dovedností správného měření a interpretace výsledků kontrolních měrných bodů Vollových drah a testování přípravků Pentagramu®.SUPERTRONIC PRO ZAČÁTEČNÍKY – stupeň C

LEKTOŘI: MUDr. Bohdan Haltmar, Bc. Michaela Císařová, MSc.

Cíl:
Získání základních dovedností správného měření a interpretace výsledků kontrolních měrných bodů Vollových drah a testování přípravků Pentagramu®.

Obsah semináře:
» představení metody EAV a jejího místa v diagnostice a terapii
» akupunkturní bod a jeho význam
» terapeut EAV – příprava, pracovna, dokumentace
» získání základních dovedností při práci s klientem a jeho příprava k vyšetření
» porozumění souvislostí mezi Pentagramem® Energy a metodou EAV
» Vollovy dráhy
» seznámení s přístrojem Supertronic
» praktický nácvik dovedností (vyhledání bodu, správná technika měření, testování přípravků Energy)


Termín a místo konání: 23.-24. 9. 2023, Hradec Králové - seminář již obsazen

Termín a místo konání: 1. část – 4. 11. a 2. část - 5. 11. 2023, Brno - seminář již obsazen

Účastnický poplatek: školení vč. přístroje 9800 KčSUPERTRONIC PRO POKROČILÉ – stupeň B1

LEKTOR: MUDr. Bohdan Haltmar


Obsah semináře:
Co můžeme očekávat od akupunkturního bodu a jak s ním pracovat?
» charakteristika jednotlivých Vollových drah
» autonomní nervový systém a jeho role ve zdraví a nemoci
» lymfatický systém a jeho role ve zdraví a nemoci
» možnosti a hranice v regenerační medicíně
» anamnéza a její význam při měření a určování přípravku
» jak správně vybírat přípravky Energy
» jak využít produkty Energy, slunce a vodu k upevnění zdraví, prevenci a zlepšení zdravotního stavu

Termín a místo konání: 30. 9. 2023, Hradec Králové

Seminář již obsazen.SUPERTRONIC PRO POKROČILÉ – stupeň B2

LEKTOR: MUDr. Bohdan Haltmar

Obsah semináře:
Vollovy dráhy s jejich charakteristikami, významnými body a onemocněními, která jsou s poruchou těchto drah spojena:
» dráha jater a žlučníku
» dráha oběhu
» dráha kloubní degenerace
» dráha kůže
» dráha srdce
» dráha tenkého střeva
» dráha žaludku, sleziny a slinivky


Termín a místo konání: 1. 10. 2023, Hradec Králové

Seminář již obsazen.


SUPERTRONIC PRO PROFESIONÁLNÍ TERAPEUTY – stupeň A1

LEKTOR: MUDr. Bohdan Haltmar

Obsah semináře:
Systémy – trávicí, vylučovací, cévní
Školení je určeno pro ty, kdo chtějí spojit svou profesionální dráhu s metodou EAV a sofistikovaným poradenstvím k používání produktů Energy.
Posluchači se dozvědí důležité informace o jednotlivých orgánových systémech, jejich podrobnější anatomii, fyziologii a také o nemocech, které je postihují. Probrán bude i přístup klasické a nekonvenční medicíny, léčby jednotlivých patologií a využití testování bodů klasických i Vollových akupunkturních drah s důrazem na správné doporučování přípravků Energy.
Po absolvování všech kurzů typu C, B a A by měl účastník získat základní solidní znalosti na úrovni paramedika a umět využívat těchto dovedností v prevenci i terapii s produkty Energy.


Termín a místo konání: 18. 11. 2023, Hradec Králové

Účastnický poplatek:
pro členy Klubu Energy 1100 Kč
bez členské registrace Energy 1600 Kč
SUPERTRONIC PRO PROFESIONÁLNÍ TERAPEUTY – stupeň A2

LEKTOR: MUDr. Bohdan Haltmar

Obsah semináře:
Systémy – dýchací, nervový, pohybový, hormonální včetně gynekologie
Seminář je určen pro ty, kdo chtějí spojit svou profesionální dráhu s metodou EAV a sofistikovaným poradenstvím k používání produktů Energy.
Posluchači se dozvědí důležité informace o jednotlivých orgánových systémech, jejich podrobnější anatomii, fyziologii a také o nemocech, které je postihují. Probrán bude i přístup klasické a nekonvenční medicíny, léčba jednotlivých patologií a využití testování bodů klasických i Vollových akupunkturních drah s důrazem na správné doporučování přípravků Energy.
Po absolvování všech kurzů typu C, B a A by měl účastník získat základní solidní znalosti na úrovni paramedika a umět využívat těchto dovedností v prevenci i terapii s produkty Energy.


Termín a místo konání: 19. 11. 2023, Hradec Králové

Účastnický poplatek:
pro členy Klubu Energy 1100 Kč
bez členské registrace Energy 1600 Kč
Přihláška

Přihlašuji se závazně na následující seminář:

Zobrazit více...

NEJČASTĚJŠÍ NEMOCI, LÉČBA A PREVENCE DLE TČM

Lektor: MUDr. Alexandra Vosátková

Termín: 5.11. 2023
Místo konání: Clarion Congress Hotel, Jeremenkova 36, 779 00 Olomouc
www.clarioncongresshotelolomouc.com
Časový rámec: 10.00 - 17.00 (prezence 9.30 - 10.00 hod.)
Účastnický poplatek: 1 100 Kč
(bez členské registrace Energy 1600 Kč)
V ceně je zahrnuto: školení, coffee break. Oběd je možné si objednat.


Zobrazit více...

KURZ SUPERTRONIC PRO PROFESIONÁLNÍ TERAPEUTY – STUPEŇ A1

Lektor: MUDr. Bohdan Haltmar

Termín: 18. 11. 2023
Místo konání: Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494, Hradec Králové, www.hotelcernigovhradeckralove.com
Časový rámec: 10.00 - 17.00 (prezence 9.30 - 10.00 hod.)
Účastnický poplatek: 1 100 Kč
(bez členské registrace Energy 1600 Kč)
V ceně je zahrnuto: školení, coffee break. Oběd bude možné si objednat.


Zobrazit více...

KURZ SUPERTRONIC PRO PROFESIONÁLNÍ TERAPEUTY – STUPEŇ A2

Lektor: MUDr. Bohdan Haltmar

Termín: 19. 11. 2023
Místo konání: Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494, Hradec Králové,
www.hotelcernigovhradeckralove.com
Časový rámec: 10.00 - 17.00 (prezence 9.30 - 10.00 hod.)
Účastnický poplatek: 1 100 Kč
(bez členské registrace Energy 1600 Kč)
V ceně je zahrnuto: školení, coffee break. Oběd bude možné si objednat.


Sdílejte nás na sociálních médiích

Nikdy nepochybujte o tom, že by malá skupina otevřených lidí mohla změnit svět. Ve skutečnosti je to jediná věc, která ho kdy změnila.