Vzdělávání

Pravá únava je z nevědomosti, protože ta je nemocí duše. Osvobodit se od ní znamená záchranu, věčný klid a stálou rozkoš.
Avicenna: Persie, 980–1037 n. l.

Univerzita Energy

Vzdělávání považujeme za nesmírně důležitou, integrální součást naší činnosti. Ti nejlepší z nás jsou připraveni předávat a dále šířit znalosti a vědomosti, nabité dlouholetou úspěšnou praxí a pečlivým studiem. Jednotlivé součásti komplexního vzdělávání jsou rozděleny tak, aby pokrývaly veškerá důležitá témata a svou postupnou úrovní napomáhaly a vedly každého k informacím, které potřebuje a hledá.

Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dělte se o svou zkušenost, je to cesta jak dosáhnout nesmrtelnosti.
Dalajláma: Tibet, současnost

Odborné seminářePRODUKTY ENERGY V PRAXI

LEKTOR: MUDr. Alexandra Vosátková

Obsah semináře:
Cílem semináře je utřídění poznatků TČM a zkušeností s produkty Energy. Jako základní kostru, o kterou se budeme opírat, použijeme pentagram prvků, ke kterému budeme přiřazovat jednotlivé produkty, rozebírat situace, kdy se dají použít, a jak. Dále se budeme zabývat sestavováním kombinací produktů tak, aby se navzájem podporovaly ve prospěch našeho zdraví. K účasti je třeba orientovat se základním způsobem v pentagramu a pojmech jin-jang. Součástí semináře bude i diskuze o příkladech z praxe.

Termín a místo konání: 25. 2. 2023, Olomouc - již obsazen

Termín a místo konání: 11. 3. 2023, Praha - již obsazen

ZÁVAŽNÉ NEMOCI A ENERGY – ANEB JAK PŘISTUPOVAT K RAKOVINĚ, AUTOIMUNITNÍM A DALŠÍM ONEMOCNĚNÍM

LEKTOR: MUDr. Alexandra Vosátková

Obsah semináře:
V rámci tohoto semináře budeme hledat cesty, kterými můžeme pomoci pacientům v těžkém období intenzivní léčby vážné nemoci tak, abychom podpořili účinky západní terapie. Také si povíme o následcích intenzivní léčby rakoviny, autoimunitních a některých interních nemocí a o tom, jak můžeme pomoci.

Termín a místo konání: 12. 3. 2023, Praha - již obsazenPREVENCE ŽENSKÝCH NEMOCÍ – MOŽNOSTI KLASICKÉ I PŘÍRODNÍ MEDICÍNY, VYUŽITÍ PRODUKTŮ ENERGY

LEKTOR: MUDr. Bohdan Haltmar

Obsah semináře:
V semináři bude probrán pohled na možnosti prevence ženských nemocí v celém věkovém spektru, výhody a limity obou pohledů – jak klasické, tak i přírodní medicíny. Zmíníme onemocnění, která zasahují do zdraví žen nepřímo a možnosti, jak příznivě ovlivnit průběh těhotenství a porodu zdravého dítěte.

Termín a místo konání: 13. 5. 2023, Praha

Účastnický poplatek:
pro členy Klubu Energy 1100 Kč
bez členské registrace Energy 1600 Kč


ZÁKLADY TČM A ENERGY

LEKTOR: MUDr. Alexandra Vosátková

Obsah semináře:
Nejprve se budeme zabývat základními teoriemi TČM, které pojmeme z více hledisek, a mluvit o člověku a jeho existenci na Zemi – co nás ovlivňuje, jak to přijímáme, vnímáme anebo naopak nepřijímáme. Zastavíme se zejména u teorie jin-jang, 5 prvků, zevních a vnitřních škodlivin. Tyto věci se ve školách čínské medicíny učí týdny, přesto se však můžeme touto moudrostí inspirovat při výběru konkrétních přípravků.
Probereme základní teoretické znalosti nutné pro používání produktů v přímé vazbě na jednotlivé přípravky. Po semináři by posluchači měli přesně vědět, jak jednotlivé produkty Energy zapadají do léčebného plánu, jaké změny mohou očekávat u klienta, a to vše v rámci čínské medicíny. Cílem semináře je pochopit, v čem nám produkty mohou pomoci.

Termín a místo konání: 27. 5. 2023, Brno

Účastnický poplatek:
pro členy Klubu Energy 1100 Kč
bez členské registrace Energy 1600 Kč


TČM A PSYCHIKA

LEKTOR: MUDr. Alexandra Vosátková

Obsah semináře:
Tradiční čínská medicína se dívá na psychické problémy zcela jinak než naše západní. Pojďme tento pohled prozkoumat a hledat cestu, jak se k nim postavit s produkty Energy.

Termín a místo konání: 28. 5. 2023, Brno

Účastnický poplatek:
pro členy Klubu Energy 1100 Kč
bez členské registrace Energy 1600 Kč


Školení Supertronic

Získání základních dovedností správného měření a interpretace výsledků kontrolních měrných bodů Vollových drah a testování přípravků Pentagramu®.SUPERTRONIC PRO ZAČÁTEČNÍKY – stupeň C

LEKTOŘI: MUDr. Bohdan Haltmar, Bc. Michaela Císařová, MSc.

Cíl:
Získání základních dovedností správného měření a interpretace výsledků kontrolních měrných bodů Vollových drah a testování přípravků Pentagramu®.

Obsah semináře:
» představení metody EAV a jejího místa v diagnostice a terapii
» akupunkturní bod a jeho význam
» terapeut EAV – příprava, pracovna, dokumentace
» získání základních dovedností při práci s klientem a jeho příprava k vyšetření
» porozumění souvislostí mezi Pentagramem® Energy a metodou EAV
» Vollovy dráhy
» seznámení s přístrojem Supertronic
» praktický nácvik dovedností (vyhledání bodu, správná technika měření, testování přípravků Energy)


Termín a místo konání: 1. část – 18. 2. a 2. část - 19. 2. 2023 - již obsazen

Termín a místo konání: 1. část – 1. 4. a 2. část - 2. 4. 2023, Brno - již obsazen

Účastnický poplatek: školení vč. přístroje 9800 KčPRAKTICKÉ MĚŘENÍ SUPERTRONICEM – OPAKOVACÍ KURZ

LEKTOR: MUDr. Bohdan Haltmar

Obsah semináře:
Cílem školení je zopakovat si správnou techniku měření a interpretaci výsledků kontrolních měrných bodů Vollových drah a testování přípravků Pentagramu®. Mimo hledání a měření kontrolních a „vegetativních“ měrných Vollových bodů budou prakticky prezentovány i jiné důležité a využitelné body na jednotlivých meridiánech. Lektoři se zaměří na individuální potřeby jednotlivých účastníků. Je nutné, aby si všichni donesli svůj vlastní Supertronic s příslušenstvím. Kdo vlastní poslední model s Bluetooth, přinese si také iPad.


Termín a místo konání: 22. 4. 2023, Hradec Králové

Účastnický poplatek:
pro členy Klubu Energy 1100 Kč
bez členské registrace Energy 1600 Kč
Přihláška

Přihlašuji se závazně na následující seminář:

Zobrazit více...

PREVENCE ŽENSKÝCH NEMOCÍ – MOŽNOSTI KLASICKÉ I PŘÍRODNÍ MEDICÍNY, VYUŽITÍ PRODUKTŮ ENERGY

Lektor: MUDr. Bohdan Haltmar

Termín: 13. 5. 2023
Místo konání: Hotel Troja, 182 00 Praha 8 – Libeň, Trojská 2232/1, www.hoteltroja.cz
Časový rámec: 10.00 - 17.00 (prezence 9.30 - 10.00 hod.)
V ceně je zahrnuto: školení, coffee break. Oběd bude možné si objednat.


Zobrazit více...

ZÁKLADY TČM A ENERGY

Lektor: MUDr. Alexandra Vosátková

Termín: 27. 5. 2023
Místo konání: Hotel Continental, 602 00 Brno, Kounicova 6, www.continentalbrno.cz
Časový rámec: 10.00 - 17.00 (prezence 9.30 - 10.00 hod.)
V ceně je zahrnuto: školení, coffee break. Oběd bude možné si objednat na místě.Zobrazit více...

TČM A PSYCHIKA

Lektor: MUDr. Alexandra Vosátková

Termín: 28. 5. 2023
Místo konání: Hotel Continental, 602 00 Brno, Kounicova 6, www.continentalbrno.cz
Časový rámec: 10.00 - 17.00 (prezence 9.30 - 10.00 hod.)
V ceně je zahrnuto: školení, coffee break. Oběd bude možné si objednat.Zobrazit více...

PRAKTICKÉ MĚŘENÍ SUPERTRONICEM – opakovací kurz

Lektoři: MUDr. Bohdan Haltmar, Bc. Michaela Císařová, MSc.

Místo konání: Hotel Černigov, Hradec Králové, Riegrovo náměstí 1494
www.hotelcernigovhradeckralove.com
Termín: 22. 4. 2023
Časový rámec: 10.00 - 17.00 (prezence 9.30 - 10.00 hod.)
V ceně je zahrnuto: školení, coffee break. Oběd bude možné si objednat.


Sdílejte nás na sociálních médiích

Nikdy nepochybujte o tom, že by malá skupina otevřených lidí mohla změnit svět. Ve skutečnosti je to jediná věc, která ho kdy změnila.