Vzdělávání

Pravá únava je z nevědomosti, protože ta je nemocí duše. Osvobodit se od ní znamená záchranu, věčný klid a stálou rozkoš.
Avicenna: Persie, 980–1037 n. l.

Univerzita Energy

Vzdělávání považujeme za nesmírně důležitou, integrální součást naší činnosti. Ti nejlepší z nás jsou připraveni předávat a dále šířit znalosti a vědomosti, nabité dlouholetou úspěšnou praxí a pečlivým studiem. Jednotlivé součásti komplexního vzdělávání jsou rozděleny tak, aby pokrývaly veškerá důležitá témata a svou postupnou úrovní napomáhaly a vedly každého k informacím, které potřebuje a hledá.

Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dělte se o svou zkušenost, je to cesta jak dosáhnout nesmrtelnosti.
Dalajláma: Tibet, současnost

Odborné seminářeTČM A PSYCHIKA

LEKTOR: MUDr. Alexandra Vosátková

Obsah semináře:
Tradiční čínská medicína se dívá na psychické problémy zcela jinak než naše západní. Pojďme tento pohled prozkoumat a hledat cestu, jak se k nim postavit s produkty Energy.

Termín a místo konání: 21. 10. 2022, Praha

Účastnický poplatek:
pro členy Klubu Energy 1100 Kč
bez členské registrace Energy 1600 Kč


ANATOMIE A FYZIOLOGIE ČLOVĚKA

LEKTOR: MUDr. Bohdan Haltmar

Obsah semináře:
Pro toho, kdo se zabývá zdravím, prevencí a možnostmi ovlivnění nemocí, je nezbytné, aby měl základní povědomí o stavbě lidského těla a také o funkcích jednotlivých orgánových systémů. Tyto vědomosti přináší celodenní seminář Anatomie a fyziologie člověka, kde budou stručně probrány všechny základní informace o jednotlivých tkáních a orgánových systémech.
Je určen nejen pro všechny terapeuty, kteří pracují s produkty Energy, ale i pro ty, kteří chtějí pochopit, jak jejich tělo vlastně funguje.
Absolvování tohoto semináře je podmínkou pro získání certifikátu "Odborný poradce pro Supertronic”.

Termín a místo konání: 11. 11. 2022, Hradec Králové

Účastnický poplatek:
pro členy Klubu Energy 1100 Kč
bez členské registrace Energy 1600 Kč


PRODUKTY ENERGY V PRAXI

LEKTOR: MUDr. Alexandra Vosátková

Obsah semináře:
Cílem semináře je utřídění poznatků TČM a zkušeností s produkty Energy. Jako základní kostru, o kterou se budeme opírat, použijeme pentagram prvků, ke kterému budeme přiřazovat jednotlivé produkty, rozebírat situace, kdy se dají použít, a jak. Dále se budeme zabývat sestavováním kombinací produktů tak, aby se navzájem podporovaly ve prospěch našeho zdraví. K účasti je třeba orientovat se základním způsobem v pentagramu a pojmech jin-jang. Součástí semináře bude i diskuze o příkladech z praxe.

Termín a místo konání: 4. 11. 2022, Brno

Termín a místo konání: 27. 11. 2022, Karlovy Vary

Účastnický poplatek:
pro členy Klubu Energy 1100 Kč
bez členské registrace Energy 1600 Kč


Školení Supertronic

Získání základních dovedností správného měření a interpretace výsledků kontrolních měrných bodů Vollových drah a testování přípravků Pentagramu®.SUPERTRONIC PRO ZAČÁTEČNÍKY – stupeň C

LEKTOŘI: MUDr. Bohdan Haltmar, Bc. Michaela Císařová, MSc.

Cíl:
Získání základních dovedností správného měření a interpretace výsledků kontrolních měrných bodů Vollových drah a testování přípravků Pentagramu®.

Obsah semináře:
» představení metody EAV a jejího místa v diagnostice a terapii
» akupunkturní bod a jeho význam
» terapeut EAV – příprava, pracovna, dokumentace
» získání základních dovedností při práci s klientem a jeho příprava k vyšetření
» porozumění souvislostí mezi Pentagramem® Energy a metodou EAV
» Vollovy dráhy
» seznámení s přístrojem Supertronic
» praktický nácvik dovedností (vyhledání bodu, správná technika měření, testování přípravků Energy)


Termín a místo konání: 1. část – 1. 10. a 2. část – 2. 10. 2022, Hradec Králové

Účastnický poplatek: školení vč. přístroje 9 800 Kč


SUPERTRONIC PRO POKROČILÉ – stupeň B1

LEKTOR: MUDr. Bohdan Haltmar


Obsah semináře:
Co můžeme očekávat od akupunkturního bodu a jak s ním pracovat?
» charakteristika jednotlivých Vollových drah
» autonomní nervový systém a jeho role ve zdraví a nemoci
» lymfatický systém a jeho role ve zdraví a nemoci
» možnosti a hranice v regenerační medicíně
» anamnéza a její význam při měření a určování přípravku
» jak správně vybírat přípravky Energy
» jak využít produkty Energy, slunce a vodu k upevnění zdraví, prevenci a zlepšení zdravotního stavu

Termín a místo konání: 12. 11. 2022, Hradec Králové

Účastnický poplatek:
pro členy Klubu Energy 1100 Kč
bez členské registrace Energy 1600 KčSUPERTRONIC PRO POKROČILÉ – stupeň B2

LEKTOR: MUDr. Bohdan Haltmar

Obsah semináře:
Vollovy dráhy s jejich charakteristikami, významnými body a onemocněními, která jsou s poruchou těchto drah spojena:
» dráha jater a žlučníku
» dráha oběhu
» dráha kloubní degenerace
» dráha kůže
» dráha srdce
» dráha tenkého střeva
» dráha žaludku, sleziny a slinivky


Termín a místo konání: 13. 11. 2022, Hradec Králové

Účastnický poplatek:
pro členy Klubu Energy 1100 Kč
bez členské registrace Energy 1600 Kč
Přihláška

Přihlašuji se závazně na následující seminář:

Zobrazit více...

ANATOMIE A FYZIOLOGIE ČLOVĚKA

LEKTOR: MUDr. Bohdan Haltmar

Termín: 11. 11. 2022
Místo konání: Hotel Černigov, Hradec Králové, Riegrovo náměstí 1494
www.hotelcernigovhradeckralove.com
Časový rámec: 10.00 - 17.00 (prezence 9.30 - 10.00 hod.)
V ceně je zahrnuto: školení, coffee break, oběd.


Zobrazit více...

TČM A PSYCHIKA

LEKTOR: MUDr. Alexandra Vosátková

Termín: 21. 10. 2022
Místo konání: Hotel Troja, 182 00 Praha 8 – Libeň, Trojská 2232/1
www.hoteltroja.cz
Časový rámec: 10.00 - 17.00 (prezence 9.30 - 10.00 hod.)
V ceně je zahrnuto: školení, coffee break. Oběd bude možné si objednat na místě.


Zobrazit více...

PRODUKTY ENERGY V PRAXI

LEKTOR: MUDr. Alexandra Vosátková

Termín: 4. 11. 2022
Místo konání: Hotel Continental, 602 00 Brno, Kounicova 6
Časový rámec: 10.00 - 17.00 (prezence 9.30 - 10.00 hod.)
V ceně je zahrnuto: školení, coffee break. Oběd bude možné si objednat na místě.


Zobrazit více...

PRODUKTY ENERGY V PRAXI

LEKTOR: MUDr. Alexandra Vosátková

Termín: 27. 11. 2022
Místo konání: Parkhotel Richmond, Slovenská 567/3, 360 01 Karlovy Vary
Časový rámec: 10.00 - 17.00 (prezence 9.30 - 10.00 hod.)
V ceně je zahrnuto: školení, coffee break. Oběd bude možné si objednat na místě.


Zobrazit více...

SUPERTRONIC PRO ZAČÁTEČNÍKY – stupeň C

LEKTOŘI: MUDr. Bohdan Haltmar, Bc. Michaela Císařová, MSc.

Termín: 1. 10. - 2. 10. 2022
Místo konání: Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494, Hradec Králové, www.hotelcernigovhradeckralove.com
Časový rámec: 10.00 - 17.00 (prezence 9.30 - 10.00 hod.)
Účastnický poplatek: školení vč. přístroje 9 800 Kč
V ceně je zahrnuto: přístroj, školení, coffee break, oběd.


Zobrazit více...

SUPERTRONIC PRO POKROČILÉ – stupeň B1

LEKTOR: MUDr. Bohdan Haltmar

Termín: 12. 11. 2022
Místo konání: Hotel Černigov, Hradec Králové, Riegrovo náměstí 1494
www.hotelcernigovhradeckralove.com
Časový rámec: 10.00 - 17.00 (prezence 9.30 - 10.00 hod.)
Účastnický poplatek: 1 100 Kč
V ceně je zahrnuto: školení, coffee break, oběd.


Zobrazit více...

SUPERTRONIC PRO POKROČILÉ – stupeň B2

LEKTOR: MUDr. Bohdan Haltmar

Termín: 13. 11. 2022
Místo konání: Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494, Hradec Králové, www.hotelcernigovhradeckralove.com
Časový rámec: 10.00 - 17.00 (prezence 9.30 - 10.00 hod.)
Účastnický poplatek: 1 100 Kč
V ceně je zahrnuto: školení, coffee break, oběd.


Sdílejte nás na sociálních médiích

Nikdy nepochybujte o tom, že by malá skupina otevřených lidí mohla změnit svět. Ve skutečnosti je to jediná věc, která ho kdy změnila.