Vzdělávání s Energy

Pravá únava je z nevědomosti, protože ta je nemocí duše. Osvobodit se od ní znamená záchranu, věčný klid a stálou rozkoš.
Avicenna: Persie, 980–1037 n. l.

Univerzita Energy

Vzdělávání považujeme za nesmírně důležitou, integrální součást naší činnosti. Ti nejlepší z nás jsou připraveni předávat a dále šířit znalosti a vědomosti, nabité dlouholetou úspěšnou praxí a pečlivým studiem. Jednotlivé součásti komplexního vzdělávání jsou rozděleny tak, aby pokrývaly veškerá důležitá témata a svou postupnou úrovní napomáhaly a vedly každého k informacím, které potřebuje a hledá.

Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dělte se o svou zkušenost, je to cesta jak dosáhnout nesmrtelnosti.
Dalajláma: Tibet, současnost

Odborné semináře

Absolvovali jste v předchozím semestru alespoň 3 semináře? Vyberte si z nabídky jednodenní seminář zdarma. Kdo absolvoval 4 a více seminářů v jednom semestru, obdrží ještě dárek – Argan oil.ZELENÉ POTRAVINY ENERGY: zdravotní účinky a vhodné kombinace s ostatními produkty

LEKTOR: MUDr. Alexandra Vosátková

Obsah semináře:
Zelené potraviny jsou velkým hitem pro svoji účinnost, a to bez jakýchkoli vedlejších účinků. Proto jsou pacienty stále žádanější. Je to jistě dobrý trend, a my potřebujeme nějak uchopit jejich účinky v kontextu používání ostatních produktů Energy. Jak kombinovat, jak je smysluplně podávat ve prospěch celkového stavu pacienta. Budeme se zabývat jejich účinky i limity z mnoha úhlů pohledu.


Termín a místo konání:
2. 3. 2019, Brno
Seminář proběhl.


PRODUKTY ENERGY V PRAXI I. - základní stupeň

LEKTOR: MUDr. Alexandra Vosátková

Obsah semináře:
Na tomto semináři se budeme zabývat rozborem účinků jednotlivých produktů Energy tak, abychom si je dovedli přesně představit v reálné situaci pacienta – je totiž klíčové mít představu, kam se může po jejich podání posunout vývoj jeho obtíží. Také je nutné si podle toho plánovat kontroly apod. U samoléčení jsou tyto informace snad ještě důležitější. Každý z nás reaguje úplně jinak, pracuje-li s problémem u cizího člověka, u rodiny anebo u sebe. A k zachování klidu, jasné hlavy a účinného postupu v léčbě je nutné rozumět tomu, jak jednotlivé přípravky fungují.

Termín a místo konání: 30.3.2019, Praha
Seminář proběhl.

Termín a místo konání: 6. 4. 2019, Brno
Seminář proběhl.

PRODUKTY ENERGY V PRAXI II. - vyšší stupeň

LEKTOR: MUDr. Alexandra Vosátková

Obsah semináře:
Tento seminář je zaměřen na hlubší zkušenosti s jednotlivými produkty. Bude se opírat o 15letou praxi s jejich podáváním. Cílem semináře je utřídění poznatků a zkušeností. Jako základní kostru, o kterou se budeme opírat, použijeme starý dobrý pentagram, ke kterému budeme přiřazovat jednotlivé produkty, rozebírat situace, kdy se dají použít, a jak. Budeme pracovat jak s bylinnými koncentráty, tak s ostatními formami přípravků, zmíníme se o mimořádných situacích a rozebereme možnosti jejich řešení. Dále se budeme zabývat použitím kombinací produktů tak, aby byly smysluplně zvoleny, a aby se přípravky navzájem podporovaly ve prospěch člověka. K účasti je třeba orientovat se základním způsobem v pentagramu a pojmech jin-jang.


Termín a místo konání: 31. 3. 2019, Praha
Seminář proběhl.

Termín a místo konání: 7.4. 2019, Brno
Seminář proběhl.
CELOSTNÍ PŘÍSTUP V KOSMETICKÉ PÉČI A ŘADA
BEAUTY ENERGY

LEKTOR: Marie Bílková , Eva Macíčková, DiS.

Obsah semináře: Na semináři se podrobně seznámíme se složením produktů a účinnými látkami v Beauty kosmetice. Projdeme světem vůní a aromaterapie. Připomeneme si funkce kůže a návaznost na ostatní orgánové okruhy. Nahlédneme do základu teorie pěti prvků a jejich působení v našem těle. Součástí semináře je i praktická ukázka kosmetického ošetření, kosmetická masáž a spojení kosmetického ošetření s tělovou terapií k podpoře celého systému těla. Praktické rady pro domácí i profesionální péči o pleť. Doporučení pro řešení potíží s pletí.
Seminář je vhodný pro ženy, které o sebe chtějí pečovat přírodní cestou, bez zbytečné chemické zátěže. Je vhodný i pro profesionální kosmetičky (nebo profesionály pracující v oborech pečujících o tělo a pleť), kteří chtějí dopřát svým klientům kvalitní péči, spojenou s podporou vnitřního prostředí).


Termín a místo konání: 13. 4. 2019, Praha
Účastnický poplatek: 1000 Kč (variabilní symbol: 1304 + reg. č.)


Termín a místo konání:
25. 5. 2019, Brno
Účastnický poplatek: 1000 Kč (variabilní symbol: 2505 + reg. č.)

GYNEKOLOGIE OD A DO Z

LEKTOR: MUDr. Bohdan Haltmar

Obsah semináře:
Přednášená témata budou průřezem jednotlivých životních období ženy, s nejčastěji se vyskytujícími nemocemi a možností jejich ovlivnění alternativními metodami s pomocí přípravku Energy. Nosnými tématy budou: prekoncepční péče, sterilita, těhotenství, gynekologické záněty a nádorová onemocnění a jejich prevence.

Termín a místo konání: 13. 4. 2019, Brno
Seminář proběhl.


ANATOMIE A FYZIOLOGIE ČLOVĚKA

LEKTOR: MUDr. Bohdan Haltmar

Obsah semináře: Pro toho, kdo se zabývá zdravím, prevencí a možnostmi ovlivnění nemocí, je nezbytné, aby měl základní povědomí o stavbě lidského těla a také o funkcích jednotlivých orgánových systémů.
Tyto vědomosti přináší celodenní seminář Anatomie a fyziologie člověka, kde budou stručně probrány všechny základní informace o jednotlivých tkáních a orgánových systémech. Je určen nejen pro všechny terapeuty, kteří pracují s produkty Energy, ale i pro ty, kteří chtějí pochopit, jak jejich tělo vlastně funguje.
Absolvování tohoto semináře je podmínkou pro získání certifikátu
"Odborný poradce pro Supertronic”.


Termín a místo konání:
14. 4. 2019, Brno
Seminář proběhl.


ZÁKLADY TČM A ENERGY

LEKTOR: MUDr. Alexandra Vosátková

Obsah semináře:
Nejprve se budeme zabývat základními teoriemi TČM, které pojmeme z více hledisek, a budeme mluvit o člověku a jeho existenci na Zemi – co nás ovlivňuje, jak to přijímáme, vnímáme anebo naopak nepřijímáme. Zastavíme se zejména u teorie jin-jang, 5 prvků, zevních a vnitřních škodlivin. Tyto věci se ve školách čínské medicíny učí týdny, přesto se však můžeme touto moudrostí inspirovat při výběru konkrétních přípravků.
Probereme základní teoretické znalosti nutné pro používání produktů v přímé vazbě na jednotlivé přípravky. Po semináři by posluchači měli přesně vědět, jak jednotlivé produkty Energy zapadají do léčebného plánu, jaké změny mohou očekávat u klienta, a to vše v mezích čínské medicíny. Cílem semináře je pochopit, v čem nám produkty mohou pomoci.
Absolvování tohoto semináře je podmínkou pro získání certifikátu
"Odborný poradce pro Supertronic”.

Termín a místo konání: 4. 5. 2019, Praha
Seminář obsazen.


Školení Supertronic

Získání základních dovedností správného měření a interpretace výsledků kontrolních měrných bodů Vollových drah a testování přípravků Pentagramu®.


KURZ SUPERTRONIC PRO POKROČILÉ – STUPEŇ B1

LEKTOŘI: MUDr. Bohdan Haltmar, MUDr. Jiří Hanzel

Obsah semináře:
Co můžeme očekávat od akupunkturního bodu a jak s ním pracovat?
» charakteristika jednotlivých Vollových drah
» autonomní nervový systém a jeho role ve zdraví a nemoci
» lymfatický systém a jeho role ve zdraví a nemoci
» možnosti a hranice v regenerační medicíně
» anamnéza a její význam při měření a určování přípravku
» jak správně vybírat přípravky Energy
» jak využít produkty Energy, slunce a vodu k upevnění zdraví, prevenci a zlepšení zdravotního stavu

Termín a místo konání: 23. 3. 2019, Hradec Králové

Seminář proběhl.

KURZ SUPERTRONIC PRO POKROČILÉ – STUPEŇ B2

LEKTOŘI: MUDr. Bohdan Haltmar, MUDr. Jiří Hanzel

OBSAH SEMINÁŘE:
Vollovy dráhy s jejich charakteristikami, významnými body a onemocněními, která jsou s poruchou těchto drah spojena:
» dráha jater a žlučníku
» dráha oběhu
» dráha kloubní degenerace
» dráha kůže
» dráha srdce
» dráha tenkého střeva
» dráha žaludku, sleziny a slinivky

Termín a místo konání: 24. 3. 2019, Hradec Králové

Seminář proběhl.

KURZ SUPERTRONIC PRO PROFESIONÁLNÍ TERAPEUTY – STUPEŇ A1

LEKTOŘI: MUDr. Bohdan Haltmar, MUDr. Jiří Hanzel


A1 – Systémy – trávicí, vylučovací, cévní

Obsah semináře:

Školení je určeno pro ty, kdo chtějí spojit svou profesionální dráhu s metodou EAV a sofistikovaným poradenstvím k používání produktů Energy.
Posluchači se dozvědí důležité informace o jednotlivých orgánových systémech, jejich podrobnější anatomii, fyziologii a také o nemocech, které je postihují. Probrán bude i přístup klasické a nekonvenční medicíny, léčby jednotlivých patologií a využití testování bodů klasických i Vollových akupunkturních drah s důrazem na správné doporučování přípravků Energy.
Po absolvování všech kurzů typu C, B a A by měl účastník získat základní solidní znalosti na úrovni paramedika, a umět využívat těchto dovedností v prevenci i terapii s produkty Energy.


Termín a místo konání: 11. 5. 2019, Hradec Králové

Účastnický poplatek: 1100 Kč (variabilní symbol: 1105 + reg. č.)

KURZ SUPERTRONIC PRO PROFESIONÁLNÍ TERAPEUTY – STUPEŇ A2

LEKTOŘI: MUDr. Bohdan Haltmar, MUDr. Jiří Hanzel

 

A2 – Systémy – dýchací, nervový, pohybový, hormonální včetně gynekologie 

OBSAH SEMINÁŘE:
Seminář je určen lidem, kteří chtějí spojit svou profesionální dráhu s metodou EAV a sofistikovaným poradenstvím k používání produktů Energy.
Posluchači se dozvědí důležité informace o jednotlivých orgánových systémech, jejich podrobnější anatomii, fyziologii a také o nemocech, které je postihují. Probrán bude i přístup klasické a nekonvenční medicíny, léčba jednotlivých patologií a využití testování bodů klasických i Vollových akupunkturních drah s důrazem na správné doporučování přípravků Energy. Po absolvování všech kurzů typu C, B a A by měl účastník získat základní solidní znalosti na úrovni paramedika, měl by se umět orientovat v lékařských zprávách a využívat těchto dovedností v prevenci i terapii s produkty Energy.

Termín a místo konání: 12. 5. 2019, Hradec Králové

Účastnický poplatek: 1100 Kč (variabilní symbol: 1205 + reg. č.)

KURZ SUPERTRONIC PRO ZAČÁTEČNÍKY – stupeň C

LEKTOŘI: MUDr. Bohdan Haltmar, MUDr. Jiří Hanzel


Cíl semináře:
Získání základních dovedností správného měření a interpretace výsledků kontrolních měrných bodů Vollových drah a testování přípravků Pentagramu®.

Program:

» představení metody EAV a jejího místa v diagnostice a terapii

» akupunkturní bod a jeho význam

» terapeut EAV – příprava, pracovna, dokumentace

» získání základních dovedností při práci s klientem a jeho příprava k vyšetření

» porozumění souvislostí mezi Pentagramem® Energy a metodou EAV

» Vollovy dráhy

» seznámení s přístrojem Supertronic

» praktický nácvik dovedností (vyhledání bodu, správná technika měření, testování přípravků Energy)

Termín a místo konání: 12.-13.10.2019, Hradec Králové

Účastnický poplatek: školení vč. přístroje 9 800 Kč (variabilní symbol: 1210 + reg.č.)


Přihláška

Přihlašuji se závazně na následující seminář/semináře:


V tomto měsíci pořádámeDatum a časPopisPřednášíOrganizuje klubMístoKontakt
26.4.2019 16:00Když je jídlo nepřítelVeronika LundákováPříbram 1Nám.T.G.Masaryka 100, Příbram602199220
29.4.2019 měřěníPetříčkováPardubice   604174498
29.4.2019 poradna STPPetříčkováPardubice   604174498
3.5.2019 Měření EAVJitka VeseláTurnovJičín, Křižíkova 1099tel.: 732 534 895
4.5.2019 SPTIng. Zdeněk KantorPardubice   720128269
6.5.2019 Měření EAV Jitka NovotnáTurnovMariánská 540, Česká Lípatel.: 725 752 651 - J. Novotná
6.5.2019 SPTPetříčkováPardubiceTřída 17. listopadu 216 Pardubice604174498
6.5.2019 16.30Zdraví pro krásu 2.MVDr.ChmelařBrnoSukova 4, 60200, Brno530500422, info@brnoenergy.cz
7.5.2019 SPTPetříčkováPardubice   728135557
9.5.2019 SPTPetříčkováPardubice   723868567
9.5.2019 16:00Tvoření s hennouBc. Pavla KořínkováTurnovČsl. dobrovolců 1713, Turnovtel.: 733 760 522 - Pavla Kořínková
10.5.2019 EAV měřeníMgr. Jitka VeseláTurnovJičín, Křižíkova 1099tel.: 732 534 895
11.5.2019 SPTPetříčkováPardubice   777933580
13.5.2019 Měření EAVJitka NovotnáTurnovČeská Lípa, Mariánská 540tel.: 725 752 651
13.5.2019 SPTPetříčkováPardubice   603887918
14.5.2019 SPTPetříčkováPardubice   608799777
15.5.2019 EAV měřeníMilena KrálováTurnovMladá Boleslav, T.G. Masaryka 1078tel.: 777 618 416
15.5.2019 EAV měřeníEva RajtrováTurnovMnichovo Hradiště, Poříčská 16tel.: 602 626 275
16.5.2019 SPTPetříčkováPardubice   731190580
16.5.2019 SPTM. JuričováPardubice   723212066
17.5.2019 EAV měřeníMgr. Jitka VeseláTurnovJičín, Křižíkova 1099tel.: 732 534 895
17.5.2019 SPTL. ChristPardubice   602233712
20.5.2019 SPTPetříčkováPardubice   603268922
20.5.2019 Měření EAVJitka NovotnáTurnovČeská Lípa, Mariánská 540tel.: 725 752 651
21.5.2019 SPTPetříčkováPardubice   724324071
21.5.2019 SPTČermákováPardubice   723577280
22.5.2019 EAV měřeníMilena KrálováTurnovMladá Boleslav, T.G. Masaryka 1078tel.: 777 618 416
22.5.2019 EAV měřeníEva RajtrováTurnovMnichovo Hradiště, Poříčská 16tel.: 602 626 275
22.5.2019 16.30Organismus, jako dobře fungující továrnaMVDr.ChmelařBrnoSukova 4, Brno530500422, info@brnoenergy,cz
22.5.2019 17hZelené potraviny v kuchyniLadislava ŠpoulováLiberec 1ul.5.května 175/7, Liberec 1 , 46001777 624 569 Galina Veselá
23.5.2019 11poradna Krištůfková T.PardubiceŘípská 16 Praha 3733164194
23.5.2019 16:00Hýčkání s Beauty EnergyBc. Pavla KořínkováTurnovČsl. dobrovolců 1713, Turnovtel.: 733 760 522
23.5.2019 17-19Celostní přístup v kosmetice a řada Beauty EnergyEva MacíčkováValašské MeziříčíPoláškova 78/9, Valašské MeziříčíEva Macíčková, tel. 723 976 814
24.5.2019 EAV měřeníMgr. Jitka VeseláTurnovJičín, Křižíkova 1099tel.: 732 534 895
25.5.2019 SPTIng Z. KantorPardubice   720128269
27.5.2019 EAV měřeníJitka NovotnáTurnovČeská Lípa, Mariánská 540tel.: 725 752 651
27.5.2019 SPTPetříčkováPardubice   604174498
29.5.2019 EAV měřeníEva RajtrováTurnovMnichovo Hradiště, Poříčská 16tel.: 602 626 275
29.5.2019 17:00Celostní přístup s kosmetikou Beauty EnergyEva Macíčková Dis.ProstějovHlaváčkovo nám. 1Tel: 603 167 328, email: energyprostejov@email.cz
30.5.2019 17:00Energy lékárnička na dovolenouBc. Pavla KořínkováTurnovČsl. dobrovolců 1713, Turnovtel.: 733 760 522 - Pavla Kořínková
31.5.2019 EAV měřeníMgr. Jitka VeseláTurnovJičín, Křižíkova 1099tel.: 732 534 895
5.6.2019 16,30Nové zkušenosti s přípravky EnergyMVDr.ChmelařBrnoSukova 4, Brno530500422, info@brnoenergy.cz
24.6.2019 17Beseda praktické zkušenosti s Energy Š.UrbanováPardubicePasáž LUCERNA - Dolní 3088607 817 123

Vitae

Magazín Vitae

Přes 20 let, 200 vydání a 2000 článků, rozhovorů, rad, názorů a inspirace. Stáhněte si aktuální číslo nebo jakékoliv z našeho rozsáhlého archivu.

Magazín Vitae
Magazín Vitae
Magazín Vitae
Magazín Vitae
Magazín Vitae
Magazín Vitae
Magazín Vitae
Magazín Vitae
Magazín Vitae
Magazín Vitae
Magazín Vitae
Magazín Vitae

Sdílejte nás na sociálních médiích

Nikdy nepochybujte o tom, že by malá skupina otevřených lidí mohla změnit svět. Ve skutečnosti je to jediná věc, která ho kdy změnila.