Vzdělávání s Energy

Pravá únava je z nevědomosti, protože ta je nemocí duše. Osvobodit se od ní znamená záchranu, věčný klid a stálou rozkoš.
Avicenna: Persie, 980–1037 n. l.

Univerzita Energy

Vzdělávání považujeme za nesmírně důležitou, integrální součást naší činnosti. Ti nejlepší z nás jsou připraveni předávat a dále šířit znalosti a vědomosti, nabité dlouholetou úspěšnou praxí a pečlivým studiem. Jednotlivé součásti komplexního vzdělávání jsou rozděleny tak, aby pokrývaly veškerá důležitá témata a svou postupnou úrovní napomáhaly a vedly každého k informacím, které potřebuje a hledá.

Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dělte se o svou zkušenost, je to cesta jak dosáhnout nesmrtelnosti.
Dalajláma: Tibet, současnost

Odborné semináře

Absolvovali jste v předchozím semestru alespoň 3 semináře? Vyberte si z nabídky jednodenní seminář zdarma. Kdo absolvoval 4 a více seminářů v jednom semestru, obdrží ještě dárek – Argan oil.ZELENÉ POTRAVINY ENERGY: zdravotní účinky a vhodné kombinace s ostatními produkty

LEKTOR: MUDr. Alexandra Vosátková

Obsah semináře:
Zelené potraviny jsou velkým hitem pro svoji účinnost, a to bez jakýchkoli vedlejších účinků. Proto jsou pacienty stále žádanější. Je to jistě dobrý trend, a my potřebujeme nějak uchopit jejich účinky v kontextu používání ostatních produktů Energy. Jak kombinovat, jak je smysluplně podávat ve prospěch celkového stavu pacienta. Budeme se zabývat jejich účinky i limity z mnoha úhlů pohledu.


Termín a místo konání:
2. 3. 2019, Brno
Účastnický poplatek: 1000 Kč


PRODUKTY ENERGY V PRAXI I. - základní stupeň

LEKTOR: MUDr. Alexandra Vosátková

Obsah semináře:
Na tomto semináři se budeme zabývat rozborem účinků jednotlivých produktů Energy tak, abychom si je dovedli přesně představit v reálné situaci pacienta – je totiž klíčové mít představu, kam se může po jejich podání posunout vývoj jeho obtíží. Také je nutné si podle toho plánovat kontroly apod. U samoléčení jsou tyto informace snad ještě důležitější. Každý z nás reaguje úplně jinak, pracuje-li s problémem u cizího člověka, u rodiny anebo u sebe. A k zachování klidu, jasné hlavy a účinného postupu v léčbě je nutné rozumět tomu, jak jednotlivé přípravky fungují.


Termín a místo konání:
30. 3. 2019, Praha
Účastnický poplatek: 1 000 Kč

Termín a místo konání: 6. 4. 2019, Brno, Praha
Účastnický poplatek: 1 000 Kč

PRODUKTY ENERGY V PRAXI II. - vyšší stupeň

LEKTOR: MUDr. Alexandra Vosátková

Obsah semináře:
Tento seminář je zaměřen na hlubší zkušenosti s jednotlivými produkty. Bude se opírat o 15letou praxi s jejich podáváním. Cílem semináře je utřídění poznatků a zkušeností. Jako základní kostru, o kterou se budeme opírat, použijeme starý dobrý pentagram, ke kterému budeme přiřazovat jednotlivé produkty, rozebírat situace, kdy se dají použít, a jak. Budeme pracovat jak s bylinnými koncentráty, tak s ostatními formami přípravků, zmíníme se o mimořádných situacích a rozebereme možnosti jejich řešení. Dále se budeme zabývat použitím kombinací produktů tak, aby byly smysluplně zvoleny, a aby se přípravky navzájem podporovaly ve prospěch člověka. K účasti je třeba orientovat se základním způsobem v pentagramu a pojmech jin-jang.


Termín a místo konání:
31. 3. 2019, Praha
Účastnický poplatek: 1000 Kč

Termín a místo konání: 7.4. 2019, Brno
Účastnický poplatek: 1000 Kč
CELOSTNÍ PŘÍSTUP V KOSMETICKÉ PÉČI A ŘADA
BEAUTY ENERGY

LEKTOR: Marie Bílková , Eva Macíčková, DiS.

Obsah semináře: Na semináři se podrobně seznámíme se složením produktů a účinnými látkami v Beauty kosmetice. Projdeme světem vůní a aromaterapie. Připomeneme si funkce kůže a návaznost na ostatní orgánové okruhy. Nahlédneme do základu teorie pěti prvků a jejich působení v našem těle. Součástí semináře je i praktická ukázka kosmetického ošetření, kosmetická masáž a spojení kosmetického ošetření s tělovou terapií k podpoře celého systému těla. Praktické rady pro domácí i profesionální péči o pleť. Doporučení pro řešení potíží s pletí.
Seminář je vhodný pro ženy, které o sebe chtějí pečovat přírodní cestou, bez zbytečné chemické zátěže. Je vhodný i pro profesionální kosmetičky (nebo profesionály pracující v oborech pečujících o tělo a pleť), kteří chtějí dopřát svým klientům kvalitní péči, spojenou s podporou vnitřního prostředí).


Termín a místo konání:
13. 4. 2019, Praha
Účastnický poplatek: 1000 Kč

GYNEKOLOGIE OD A DO Z

LEKTOR: MUDr. Bohdan Haltmar

Obsah semináře:
Přednášená témata budou průřezem jednotlivých životních období ženy, s nejčastěji se vyskytujícími nemocemi a možností jejich ovlivnění alternativními metodami s pomocí přípravku Energy. Nosnými tématy budou: prekoncepční péče, sterilita, těhotenství, gynekologické záněty a nádorová onemocnění a jejich prevence.

Termín a místo konání: 13. 4. 2019, Brno
Účastnický poplatek: 1000 Kč


ANATOMIE A FYZIOLOGIE ČLOVĚKA

LEKTOR: MUDr. Bohdan Haltmar

Obsah semináře: Pro toho, kdo se zabývá zdravím, prevencí a možnostmi ovlivnění nemocí, je nezbytné, aby měl základní povědomí o stavbě lidského těla a také o funkcích jednotlivých orgánových systémů.
Tyto vědomosti přináší celodenní seminář Anatomie a fyziologie člověka, kde budou stručně probrány všechny základní informace o jednotlivých tkáních a orgánových systémech. Je určen nejen pro všechny terapeuty, kteří pracují s produkty Energy, ale i pro ty, kteří chtějí pochopit, jak jejich tělo vlastně funguje.
Absolvování tohoto semináře je podmínkou pro získání certifikátu
"Odborný poradce pro Supertronic”.


Termín a místo konání:
14. 4. 2019, Brno
Účastnický poplatek: 1000 Kč


ZÁKLADY TČM A ENERGY

LEKTOR: MUDr. Alexandra Vosátková

Obsah semináře:
Nejprve se budeme zabývat základními teoriemi TČM, které pojmeme z více hledisek, a budeme mluvit o člověku a jeho existenci na Zemi – co nás ovlivňuje, jak to přijímáme, vnímáme anebo naopak nepřijímáme. Zastavíme se zejména u teorie jin-jang, 5 prvků, zevních a vnitřních škodlivin. Tyto věci se ve školách čínské medicíny učí týdny, přesto se však můžeme touto moudrostí inspirovat při výběru konkrétních přípravků.
Probereme základní teoretické znalosti nutné pro používání produktů v přímé vazbě na jednotlivé přípravky. Po semináři by posluchači měli přesně vědět, jak jednotlivé produkty Energy zapadají do léčebného plánu, jaké změny mohou očekávat u klienta, a to vše v mezích čínské medicíny. Cílem semináře je pochopit, v čem nám produkty mohou pomoci.
Absolvování tohoto semináře je podmínkou pro získání certifikátu
"Odborný poradce pro Supertronic”.

Termín a místo konání: 4. 5. 2019, Praha
Účastnický poplatek: 1000 Kč


Školení Supertronic

Získání základních dovedností správného měření a interpretace výsledků kontrolních měrných bodů Vollových drah a testování přípravků Pentagramu®.


KURZ SUPERTRONIC PRO POKROČILÉ – STUPEŇ B1

LEKTOŘI: MUDr. Bohdan Haltmar, MUDr. Jiří Hanzel

Obsah semináře:
Co můžeme očekávat od akupunkturního bodu a jak s ním pracovat?
» charakteristika jednotlivých Vollových drah
» autonomní nervový systém a jeho role ve zdraví a nemoci
» lymfatický systém a jeho role ve zdraví a nemoci
» možnosti a hranice v regenerační medicíně
» anamnéza a její význam při měření a určování přípravku
» jak správně vybírat přípravky Energy
» jak využít produkty Energy, slunce a vodu k upevnění zdraví, prevenci a zlepšení zdravotního stavu

Termín a místo konání: 23. 3. 2019, Hradec Králové

Účastnický poplatek: 1100 Kč

KURZ SUPERTRONIC PRO POKROČILÉ – STUPEŇ B2

LEKTOŘI: MUDr. Bohdan Haltmar, MUDr. Jiří Hanzel

OBSAH SEMINÁŘE:
Vollovy dráhy s jejich charakteristikami, významnými body a onemocněními, která jsou s poruchou těchto drah spojena:
» dráha jater a žlučníku
» dráha oběhu
» dráha kloubní degenerace
» dráha kůže
» dráha srdce
» dráha tenkého střeva
» dráha žaludku, sleziny a slinivky

Termín a místo konání: 24. 3. 2019, Hradec Králové

Účastnický poplatek: 1100 Kč

KURZ SUPERTRONIC PRO PROFESIONÁLNÍ TERAPEUTY – STUPEŇ A1

LEKTOŘI: MUDr. Bohdan Haltmar, MUDr. Jiří Hanzel


A1 – Systémy – trávicí, vylučovací, cévní

Obsah semináře:

Školení je určeno pro ty, kdo chtějí spojit svou profesionální dráhu s metodou EAV a sofistikovaným poradenstvím k používání produktů Energy.
Posluchači se dozvědí důležité informace o jednotlivých orgánových systémech, jejich podrobnější anatomii, fyziologii a také o nemocech, které je postihují. Probrán bude i přístup klasické a nekonvenční medicíny, léčby jednotlivých patologií a využití testování bodů klasických i Vollových akupunkturních drah s důrazem na správné doporučování přípravků Energy.
Po absolvování všech kurzů typu C, B a A by měl účastník získat základní solidní znalosti na úrovni paramedika, a umět využívat těchto dovedností v prevenci i terapii s produkty Energy.


Termín a místo konání: 11. 5. 2019, Hradec Králové

Účastnický poplatek: 1100 Kč

KURZ SUPERTRONIC PRO PROFESIONÁLNÍ TERAPEUTY – STUPEŇ A2

LEKTOŘI: MUDr. Bohdan Haltmar, MUDr. Jiří Hanzel

 

A2 – Systémy – dýchací, nervový, pohybový, hormonální včetně gynekologie 

OBSAH SEMINÁŘE:
Seminář je určen lidem, kteří chtějí spojit svou profesionální dráhu s metodou EAV a sofistikovaným poradenstvím k používání produktů Energy.
Posluchači se dozvědí důležité informace o jednotlivých orgánových systémech, jejich podrobnější anatomii, fyziologii a také o nemocech, které je postihují. Probrán bude i přístup klasické a nekonvenční medicíny, léčba jednotlivých patologií a využití testování bodů klasických i Vollových akupunkturních drah s důrazem na správné doporučování přípravků Energy. Po absolvování všech kurzů typu C, B a A by měl účastník získat základní solidní znalosti na úrovni paramedika, měl by se umět orientovat v lékařských zprávách a využívat těchto dovedností v prevenci i terapii s produkty Energy.

Termín a místo konání: 12. 5. 2019, Hradec Králové

Účastnický poplatek: 1100 Kč

KURZ SUPERTRONIC PRO ZAČÁTEČNÍKY – stupeň C

LEKTOŘI: MUDr. Bohdan Haltmar, MUDr. Jiří Hanzel


Cíl semináře:
Získání základních dovedností správného měření a interpretace výsledků kontrolních měrných bodů Vollových drah a testování přípravků Pentagramu®.

Program:

» představení metody EAV a jejího místa v diagnostice a terapii

» akupunkturní bod a jeho význam

» terapeut EAV – příprava, pracovna, dokumentace

» získání základních dovedností při práci s klientem a jeho příprava k vyšetření

» porozumění souvislostí mezi Pentagramem® Energy a metodou EAV

» Vollovy dráhy

» seznámení s přístrojem Supertronic

» praktický nácvik dovedností (vyhledání bodu, správná technika měření, testování přípravků Energy)

Termín a místo konání: Podzimní termín bude vypsán v červnu 2019

Účastnický poplatek: školení vč. přístroje 9 800 Kč

V tomto měsíci pořádámeDatum a časPopisPřednášíOrganizuje klubMístoKontakt
14.12.2018 měření STPPetříčkováPardubice   Korbová 776771614
16.12.2018 10-17urologie, onkologieMUDr. VosátkováPříbram 1nám. T.G.Masaryka 100/101731173340
9.1.2019 16:30Workshop výroba kokosového jogurtu se zelenými potŠvandelíková LenkaPříbram 1Energy Nám. T.G.Masaryka 100/101602199220
29.3.2019 15:00Únava a vyčerpanost dnešní dobyMUDr. A. VosátkováÚstí nad Labem    

Magazín Vitae

Přes 20 let, 200 vydání a 2000 článků, rozhovorů, rad, názorů a inspirace. Stáhněte si aktuální číslo nebo jakékoliv z našeho rozsáhlého archivu.

Sdílejte nás na sociálních médiích

Nikdy nepochybujte o tom, že by malá skupina otevřených lidí mohla změnit svět. Ve skutečnosti je to jediná věc, která ho kdy změnila.