Vzdělávání s Energy

Pravá únava je z nevědomosti, protože ta je nemocí duše. Osvobodit se od ní znamená záchranu, věčný klid a stálou rozkoš.
Avicenna: Persie, 980–1037 n. l.

Univerzita Energy

Vzdělávání považujeme za nesmírně důležitou, integrální součást naší činnosti. Ti nejlepší z nás jsou připraveni předávat a dále šířit znalosti a vědomosti, nabité dlouholetou úspěšnou praxí a pečlivým studiem. Jednotlivé součásti komplexního vzdělávání jsou rozděleny tak, aby pokrývaly veškerá důležitá témata a svou postupnou úrovní napomáhaly a vedly každého k informacím, které potřebuje a hledá.

Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dělte se o svou zkušenost, je to cesta jak dosáhnout nesmrtelnosti.
Dalajláma: Tibet, současnost

Odborné semináře

Absolvovali jste v předchozím semestru alespoň 3 semináře? Vyberte si z nabídky jednodenní seminář zdarma. Kdo absolvoval 4 a více seminářů v jednom semestru, obdrží ještě dárek – Chlorella.PRODUKTY ENERGY V PRAXI I. - základní stupeň

LEKTOR: MUDr. Alexandra Vosátková

Obsah semináře:
Na tomto semináři se budeme zabývat rozborem účinků jednotlivých produktů Energy tak, abychom si je dovedli přesně představit v reálné situaci pacienta – je totiž klíčové mít představu, kam se může po jejich podání posunout vývoj jeho obtíží. Také je nutné si podle toho plánovat kontroly apod. U samoléčení jsou tyto informace snad ještě důležitější. Každý z nás reaguje úplně jinak, pracuje-li s problémem u cizího člověka, u rodiny anebo u sebe. A k zachování klidu, jasné hlavy a účinného postupu v léčbě je nutné rozumět tomu, jak jednotlivé přípravky fungují.

Termín a místo konání: 7. 9. 2019, Praha
Seminář již plně obsazen.

Termín a místo konání: 5. 10. 2019, Brno
Seminář již plně obsazen.


PRODUKTY ENERGY V PRAXI II. - vyšší stupeň

LEKTOR: MUDr. Alexandra Vosátková

Obsah semináře:
Tento seminář je zaměřen na hlubší zkušenosti s jednotlivými produkty. Bude se opírat o 15letou praxi s jejich podáváním. Cílem semináře je utřídění poznatků a zkušeností. Jako základní kostru, o kterou se budeme opírat, použijeme starý dobrý pentagram, ke kterému budeme přiřazovat jednotlivé produkty, rozebírat situace, kdy se dají použít, a jak. Budeme pracovat jak s bylinnými koncentráty, tak s ostatními formami přípravků, zmíníme se o mimořádných situacích a rozebereme možnosti jejich řešení. Dále se budeme zabývat použitím kombinací produktů tak, aby byly smysluplně zvoleny, a aby se přípravky navzájem podporovaly ve prospěch člověka. K účasti je třeba orientovat se základním způsobem v pentagramu a pojmech jin-jang.

Termín a místo konání: 8. 9. 2019, Praha
Seminář již plně obsazen.


Termín a místo konání: 6. 10. 2019, Brno
Seminář již plně obsazen.

CELOSTNÍ PŘÍSTUP V KOSMETICKÉ PÉČI A ŘADA
BEAUTY ENERGY

LEKTOR: Marie Bílková

Obsah semináře: Na semináři se podrobně seznámíme se složením produktů a účinnými látkami v Beauty kosmetice. Projdeme světem vůní a aromaterapie. Připomeneme si funkce kůže a návaznost na ostatní orgánové okruhy. Nahlédneme do základu teorie pěti prvků a jejich působení v našem těle. Součástí semináře je i praktická ukázka kosmetického ošetření, kosmetická masáž a spojení kosmetického ošetření s tělovou terapií k podpoře celého systému těla. Praktické rady pro domácí i profesionální péči o pleť. Doporučení pro řešení potíží s pletí.
Seminář je vhodný pro ženy, které o sebe chtějí pečovat přírodní cestou, bez zbytečné chemické zátěže. Je vhodný i pro profesionální kosmetičky (nebo profesionály pracující v oborech pečujících o tělo a pleť), kteří chtějí dopřát svým klientům kvalitní péči, spojenou s podporou vnitřního prostředí).

Termín a místo konání: 5. 10. 2019, Praha
Seminář již plně obsazen.

NEUROVÝVOJOVÉ PORUCHY U DĚTÍ – KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ S PODPOROU PRODUKTŮ ENERGY

LEKTOR: Mgr. Stanislava Emmerlingová

Obsah semináře:
* Příčiny vzniku neurovývojových poruch (dále NVP) z neuro-psycho-pedagogického a epigenetického pohledu.
* Produkty Energy a jejich význam při řešení NVP – detoxikace, harmonizace organismu (homeostáza), výživa mozku.
Možnosti prevence a nápravy jednotlivých poruch, případy z praxe:
1. mentální retardace
2. poruchy psychického vývoje
– poruchy řeči – dyslálie, artikulační neobratnost, dysfázie, koktavost
– poruchy učení a školních dovedností (dyslexie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie)
– poruchy chování a emocí (ADHD, úzkosti a bojácnosti, opoziční porucha vzdoru, impulzivita, agresivita, enuréza, noční děsy, sebepoškozování)
– poruchy autistického spektra

Termín a místo konání: 9. 11. 2019, Praha
Seminář již plně obsazen.


ZÁKLADY TČM A ENERGY

LEKTOR: MUDr. Alexandra Vosátková

Obsah semináře:
Nejprve se budeme zabývat základními teoriemi TČM, které pojmeme z více hledisek, a budeme mluvit o člověku a jeho existenci na Zemi – co nás ovlivňuje, jak to přijímáme, vnímáme anebo naopak nepřijímáme. Zastavíme se zejména u teorie jin-jang, 5 prvků, zevních a vnitřních škodlivin. Tyto věci se ve školách čínské medicíny učí týdny, přesto se však můžeme touto moudrostí inspirovat při výběru konkrétních přípravků.
Probereme základní teoretické znalosti nutné pro používání produktů v přímé vazbě na jednotlivé přípravky. Po semináři by posluchači měli přesně vědět, jak jednotlivé produkty Energy zapadají do léčebného plánu, jaké změny mohou očekávat u klienta, a to vše v mezích čínské medicíny. Cílem semináře je pochopit, v čem nám produkty mohou pomoci.
Absolvování tohoto semináře je podmínkou pro získání certifikátu "Odborný poradce pro Supertronic”.

Termín a místo konání: 16. 11. 2019, Brno
Seminář již plně obsazen.GYNEKOLOGIE OD A DO Z

LEKTOR: MUDr. Bohdan Haltmar

Obsah semináře:
Přednášená témata budou průřezem jednotlivých životních období ženy, s nejčastěji se vyskytujícími nemocemi a možností jejich ovlivnění alternativními metodami s pomocí přípravku Energy. Nosnými tématy budou: prekoncepční péče, sterilita, těhotenství, gynekologické záněty a nádorová onemocnění a jejich prevence.

Termín a místo konání: 30. 11. 2019, Praha
Účastnický poplatek: 1000 Kč


ANATOMIE A FYZIOLOGIE ČLOVĚKA

LEKTOR: MUDr. Bohdan Haltmar

Obsah semináře: Pro toho, kdo se zabývá zdravím, prevencí a možnostmi ovlivnění nemocí, je nezbytné, aby měl základní povědomí o stavbě lidského těla a také o funkcích jednotlivých orgánových systémů.
Tyto vědomosti přináší celodenní seminář Anatomie a fyziologie člověka, kde budou stručně probrány všechny základní informace o jednotlivých tkáních a orgánových systémech. Je určen nejen pro všechny terapeuty, kteří pracují s produkty Energy, ale i pro ty, kteří chtějí pochopit, jak jejich tělo vlastně funguje.
Absolvování tohoto semináře je podmínkou pro získání certifikátu
"Odborný poradce pro Supertronic”.

Termín a místo konání: 1. 12. 2019, Praha
Účastnický poplatek: 1000 Kč

Školení Supertronic

Získání základních dovedností správného měření a interpretace výsledků kontrolních měrných bodů Vollových drah a testování přípravků Pentagramu®.KURZ SUPERTRONIC PRO ZAČÁTEČNÍKY – stupeň C

LEKTOŘI: MUDr. Bohdan Haltmar, Bc. Michaela Císařová, MSc.


Cíl semináře:
Získání základních dovedností správného měření a interpretace výsledků kontrolních měrných bodů Vollových drah a testování přípravků Pentagramu®.

Program:

» představení metody EAV a jejího místa v diagnostice a terapii
» akupunkturní bod a jeho význam
» terapeut EAV – příprava, pracovna, dokumentace
» získání základních dovedností při práci s klientem a jeho příprava k vyšetření
» porozumění souvislostí mezi Pentagramem® Energy a metodou EAV
» Vollovy dráhy
» seznámení s přístrojem Supertronic
» praktický nácvik dovedností (vyhledání bodu, správná technika měření, testování přípravků Energy)

Termín a místo konání: 1. část 12. 10. a 2. část 13. 10. 2019, Hradec Králové
Seminář již plně obsazen.

Účastnický poplatek: školení vč. přístroje 9 800 Kč

PRAKTICKÉ MĚŘENÍ SUPERTRONICEM – opakovací kurz

LEKTOŘI: MUDr. Bohdan Haltmar, Bc. Michaela Císařová, MSc.

Obsah semináře:
Seminář je určen pro ty, kdo pravidelně neměřili klienty, čímž ztratili jistotu v technice měření či hledání bodů. Cílem školení je zopakovat si správnou techniku měření a interpretaci výsledků kontrolních měrných bodů Vollových drah a testování přípravků Pentagramu®. Mimo hledání a měření kontrolních a „vegetativních“ měrných Vollových bodů budou prakticky prezentovány i jiné důležité a využitelné body na jednotlivých meridiánech. Lektoři se zaměří na individuální potřeby jednotlivých účastníků. Je nutné, aby si všichni donesli svůj vlastní Supertronic s příslušenstvím. Kdo vlastní poslední model s Bluetooth, přinese si také iPad.


Termín a místo konání: 23. 11. 2019, Hradec Králové

Účastnický poplatek: 1100 Kč

Přihláška

Přihlašuji se závazně na následující seminář:

Zobrazit více...

GYNEKOLOGIE OD A DO Z

Lektor: MUDr. Bohdan Haltmar
Termín: 30. 11. 2019, Praha
Místo konání: Hotel Olšanka, Praha 3-Žižkov, Táboritská 23/1000
www.hotelolsanka.cz
Časový rámec: 10.00-17.00 hod. (prezence 9.30-10.00 hod.)
Účastnický poplatek: 1 000 Kč
V ceně není zahrnuto stravování.

Bonus pro účastníky Univerzity:
Absolventi alespoň 3 seminářů v rámci jednoho semestru mají nárok zúčastnit se ZDARMA 1 jednodenního semináře následujícího semestru dle vlastního výběru. Kdo absolvoval 4 a více seminářů v jednom semestru, obdrží jako dárek produkt Chlorella.


Zobrazit více...

ANATOMIE A FYZIOLOGIE ČLOVĚKA

Lektor: MUDr. Bohdan Haltmar
Termín: 1. 12. 2019, Praha
Místo konání: Hotel Olšanka, Praha 3-Žižkov, Táboritská 23/1000
www.hotelolsanka.cz
Časový rámec: 10.00-17.00 hod. (prezence 9.30-10.00 hod.)
Účastnický poplatek: 1 000 Kč
V ceně není zahrnuto stravování.

Bonus pro účastníky Univerzity:
Absolventi alespoň 3 seminářů v rámci jednoho semestru mají nárok zúčastnit se ZDARMA 1 jednodenního semináře následujícího semestru dle vlastního výběru. Kdo absolvoval 4 a více seminářů v jednom semestru, obdrží jako dárek produkt Chlorella.


Zobrazit více...

PRAKTICKÉ MĚŘENÍ SUPERTRONICEM – opakovací kurz

Lektoři: MUDr. Bohdan Haltmar, Bc. Michaela Císařová, MSc.
Termín: 23. 11. 2019, Hradec Králové
Místo konání: Hotel Černigov, Hradec Králové, Riegrovo náměstí 1494
www.hotelcernigovhradeckralove.com
Časový rámec: 10.00-17.00 hod. (prezence 9.30-10.00 hod.)
Účastnický poplatek: 1 100 Kč
V ceně je zahrnuto: školení, coffee break, oběd.

Bonus pro účastníky Univerzity:
Absolventi alespoň 3 seminářů v rámci jednoho semestru mají nárok zúčastnit se ZDARMA 1 jednodenního semináře následujícího semestru dle vlastního výběru. Kdo absolvoval 4 a více seminářů v jednom semestru, obdrží jako dárek produkt Chlorella.


Sdílejte nás na sociálních médiích

Nikdy nepochybujte o tom, že by malá skupina otevřených lidí mohla změnit svět. Ve skutečnosti je to jediná věc, která ho kdy změnila.