Vzdělávání s Energy

Pravá únava je z nevědomosti, protože ta je nemocí duše. Osvobodit se od ní znamená záchranu, věčný klid a stálou rozkoš.
Avicenna: Persie, 980–1037 n. l.

Univerzita Energy

Vzdělávání považujeme za nesmírně důležitou, integrální součást naší činnosti. Ti nejlepší z nás jsou připraveni předávat a dále šířit znalosti a vědomosti, nabité dlouholetou úspěšnou praxí a pečlivým studiem. Jednotlivé součásti komplexního vzdělávání jsou rozděleny tak, aby pokrývaly veškerá důležitá témata a svou postupnou úrovní napomáhaly a vedly každého k informacím, které potřebuje a hledá.

Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dělte se o svou zkušenost, je to cesta jak dosáhnout nesmrtelnosti.
Dalajláma: Tibet, současnost

Odborné semináře

Absolvovali jste v předchozím semestru alespoň 3 semináře? Vyberte si z nabídky jednodenní seminář zdarma. Kdo absolvoval 4 a více seminářů v jednom semestru, obdrží ještě dárek – Organic Cranberry juice powder.PRODUKTY ENERGY V PRAXI I. - základní stupeň

LEKTOR: MUDr. Alexandra Vosátková

Obsah semináře:
Na tomto semináři se budeme zabývat rozborem účinků jednotlivých produktů Energy tak, abychom si je dovedli přesně představit v reálné situaci pacienta – je totiž klíčové mít představu, kam se může po jejich podání posunout vývoj jeho obtíží. Také je nutné si podle toho plánovat kontroly apod. U samoléčení jsou tyto informace snad ještě důležitější. Každý z nás reaguje úplně jinak, pracuje-li s problémem u cizího člověka, u rodiny anebo u sebe. A k zachování klidu, jasné hlavy a účinného postupu v léčbě je nutné rozumět tomu, jak jednotlivé přípravky fungují.

Termín a místo konání: 8. 2. 2020, Praha
Seminář je obsazen.KOMBINACE ZELENÝCH POTRAVIN A PRODUKTŮ ENERGY PŘI PRÁCI S CHRONICKY NEMOCNÝMI

LEKTOR: MUDr. Alexandra Vosátková

Obsah semináře:
Seminář má za úkol zabývat se logikou kombinací nejen produktů Pentagramu®, ale i zelených potravin tak, aby byl maximálně využitý potenciál léčebného a regeneračního procesu. Naučíme se hledat taková spojení, která nám umožní být v terapii co nejpřesnější.

Termín a místo konání: 9. 2. 2020, Praha
Seminář je obsazen.
ZÁKLADY TČM A ENERGY

LEKTOR: MUDr. Alexandra Vosátková

Obsah semináře:
Nejprve se budeme zabývat základními teoriemi TČM, které pojmeme z více hledisek, a mluvit o člověku a jeho existenci na Zemi – co nás ovlivňuje, jak to přijímáme, vnímáme anebo naopak nepřijímáme. Zastavíme se zejména u teorie jin-jang, 5 prvků, zevních a vnitřních škodlivin. Tyto věci se ve školách čínské medicíny učí týdny, přesto se však můžeme touto moudrostí inspirovat při výběru konkrétních přípravků.
Probereme základní teoretické znalosti nutné pro používání produktů v přímé vazbě na jednotlivé přípravky. Po semináři by posluchači měli přesně vědět, jak jednotlivé produkty Energy zapadají do léčebného plánu, jaké změny mohou očekávat u klienta, a to vše v rámci čínské medicíny. Cílem semináře je pochopit, v čem nám produkty mohou pomoci.

Absolvování tohoto semináře je podmínkou pro získání certifikátu „Odborný poradce pro Supertronic“.

Termín a místo konání: 7. 3. 2020, Praha
Seminář je obsazen.
TČM A ENERGY PRO POKROČILÉ

LEKTOR: MUDr. Alexandra Vosátková

Obsah semináře:
Seminář je zaměřený na základní syndromy TČM a možnosti jejich ovlivnění pomocí produktů Energy. Je vhodný pro zkušenější terapeuty Energy nebo studenty a praktiky TČM, kteří si chtějí obohatit portfolio používaných léčebných prostředků. Probereme orientačně čínský diagnostický systém, pochopíme, co jej spojuje s filozofií Energy produktů a jak je používat v ještě přesnějších souvislostech. Odhalíme tak společně jejich další potenciál.

Termín a místo konání: 8. 3. 2020, Praha
Seminář je obsazen.


ZÁVAŽNÉ NEMOCI A ENERGY – ANEB JAK PŘISTUPOVAT K RAKOVINĚ, AUTOIMUNITNÍM A DALŠÍM ONEMOCNĚNÍM

LEKTOR: MUDr. Alexandra Vosátková

Obsah semináře:
V rámci tohoto semináře budeme hledat cesty, kterými můžeme pomoci pacientům v těžkém období intenzivní léčby vážné nemoci tak, abychom podpořili účinky západní terapie. Také si povíme o následcích intenzivní léčby rakoviny, autoimunitních a některých interních nemocí a o tom, jak můžeme pomoci.

Termín a místo konání: 28. 3. 2020, Brno
Seminář je obsazen.
O náhradním termínu budete včas informováni.PSYCHOSOMATIKA A ENERGY

LEKTOR: MUDr. Alexandra Vosátková

Obsah semináře:
Působení produktů Energy vychází ze vztahů mezi pěti prvky pentagramu a má vliv i na některé části lidské psychiky. Tohoto efektu se dosud málo využívá. Proto se budeme problematice intenzivně věnovat a vysvětlíme si, jak tento potenciál co nejvíce zapojit do léčby nejen psychosomatických potíží.

Termín a místo konání: 29. 3. 2020, Brno
Seminář je obsazen.
O náhradním termínu budete včas informováni.


NEUROVÝVOJOVE PORUCHY U DĚTÍ – KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ S PODPOROU PRODUKTŮ ENERGY

LEKTOR: Mgr. Stanislava Emmerlingová

Obsah semináře:
» Příčiny vzniku neurovývojových poruch (dále NVP) z neuro-psycho-pedagogického a epigenetického pohledu.
» Produkty Energy a jejich význam při řešení NVP – detoxikace, harmonizace organismu (homeostáza), výživa mozku.
» Možnosti prevence a nápravy jednotlivých poruch, případy z praxe:
1. mentální retardace
2. poruchy psychického vývoje
– poruchy řeči – dyslálie, artikulační neobratnost, dysfázie, koktavost
– poruchy učení a školních dovedností (dyslexie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie)
– poruchy chování a emocí (ADHD, úzkosti a bojácnosti, opoziční porucha vzdoru, impulzivita,
agresivita, enuréza, noční děsy, sebepoškozování)
– poruchy autistického spektra

Termín a místo konání: 18. 4. 2020, Brno
Přihlásit se můžete do 8. 4. 2020
Účastnický poplatek: 1000 Kč
O náhradním termínu budete včas informováni.


ZDRAVÍ ŽENY A PRODUKTY ENERGY Z POHLEDU CELOSTNÍHO GYNEKOLOGA

LEKTOR: MUDr. Bohdan Haltmar

Obsah semináře:
Tento seminář navazuje na seminář Gynekologie od A do Z a rozvíjí nejdůležitější témata samostatněji a podrobněji. Například: děložní čípek a prevence rakoviny, děložní myomy, osteoporóza, klimakterium, premenstruační syndrom, nemoci prsu atd. Bude poskytnut reálný pohled na léčbu nemocí klasickou i alternativní medicínou s využitím přípravků Energy.

Termín a místo konání: 16. 5. 2020, Brno
Přihlásit se můžete do 6. 5. 2020
Účastnický poplatek: 1000 Kč


TČM A ENERGY PRO POKROČILÉ

LEKTOR: MUDr. Alexandra Vosátková

Obsah semináře:
Seminář je zaměřený na základní syndromy TČM a možnosti jejich ovlivnění pomocí produktů Energy. Je vhodný pro zkušenější terapeuty Energy nebo studenty a praktiky TČM, kteří si chtějí obohatit portfolio používaných léčebných prostředků. Probereme orientačně čínský diagnostický systém, pochopíme, co jej spojuje s filozofií Energy produktů a jak je používat v ještě přesnějších souvislostech. Odhalíme tak společně jejich další potenciál.

Termín a místo konání: 17. 5. 2020, Brno
Přihlásit se můžete do 6. 5. 2020
Účastnický poplatek: 1000 Kč

Školení Supertronic

Získání základních dovedností správného měření a interpretace výsledků kontrolních měrných bodů Vollových drah a testování přípravků Pentagramu®.SUPERTRONIC PRO POKROČILÉ – stupeň B1

LEKTOR: MUDr. Bohdan Haltmar


Obsah semináře:
Co můžeme očekávat od akupunkturního bodu a jak s ním pracovat?
» charakteristika jednotlivých Vollových drah
» autonomní nervový systém a jeho role ve zdraví a nemoci
» lymfatický systém a jeho role ve zdraví a nemoci
» možnosti a hranice v regenerační medicíně
» anamnéza a její význam při měření a určování přípravku
» jak správně vybírat přípravky Energy
» jak využít produkty Energy, slunce a vodu k upevnění zdraví, prevenci a zlepšení zdravotního stavu

Termín a místo konání: 21. 3. 2020, Hradec Králové

Přihlásit se můžete do 14. 3. 2020

Účastnický poplatek: 1 100 Kč
O náhradním termínu budete včas informováni.

SUPERTRONIC PRO POKROČILÉ – stupeň B2

LEKTOR: MUDr. Bohdan Haltmar

Obsah semináře:
Vollovy dráhy s jejich charakteristikami, významnými body a onemocněními, která jsou s poruchou těchto drah spojena:
» dráha jater a žlučníku
» dráha oběhu
» dráha kloubní degenerace
» dráha kůže
» dráha srdce
» dráha tenkého střeva
» dráha žaludku, sleziny a slinivky


Termín a místo konání: 22. 3. 2020, Hradec Králové

Přihlásit se můžete do 15. 3. 2020

Účastnický poplatek: 1100 Kč
O náhradním termínu budete včas informováni.

SUPERTRONIC PRO PROFESIONÁLNÍ TERAPEUTY – stupeň A1

LEKTOR: MUDr. Bohdan Haltmar

Obsah semináře:
Školení je určeno pro ty, kdo chtějí spojit svou profesionální dráhu s metodou EAV a sofistikovaným poradenstvím k používání produktů Energy.
Posluchači se dozvědí důležité informace o jednotlivých orgánových systémech, jejich podrobnější anatomii, fyziologii a také o nemocech, které je postihují. Probrán bude i přístup klasické a nekonvenční medicíny, léčby jednotlivých patologií a využití testování bodů klasických i Vollových akupunkturních drah s důrazem na správné doporučování přípravků Energy.
Po absolvování všech kurzů typu C, B a A by měl účastník získat základní solidní znalosti na úrovni paramedika a umět využívat těchto dovedností v prevenci i terapii s produkty Energy.


Termín a místo konání: 4. 4. 2020, Hradec Králové

Přihlásit se můžete do 27. 3. 2020

Účastnický poplatek: 1100 Kč
O náhradním termínu budete včas informováni.

SUPERTRONIC PRO PROFESIONÁLNÍ TERAPEUTY – stupeň A2

LEKTOR: MUDr. Bohdan Haltmar

Obsah semináře:
Seminář je určen pro ty, kdo chtějí spojit svou profesionální dráhu s metodou EAV a sofistikovaným poradenstvím k používání produktů Energy.
Posluchači se dozvědí důležité informace o jednotlivých orgánových systémech, jejich podrobnější anatomii, fyziologii a také o nemocech, které je postihují. Probrán bude i přístup klasické a nekonvenční medicíny, léčba jednotlivých patologií a využití testování bodů klasických i Vollových akupunkturních drah s důrazem na správné doporučování přípravků Energy.
Po absolvování všech kurzů typu C, B a A by měl účastník získat základní solidní znalosti na úrovni paramedika a umět využívat těchto dovedností v prevenci i terapii s produkty Energy.


Termín a místo konání: 5. 4. 2020, Hradec Králové

Přihlásit se můžete do 28. 3. 2020

Účastnický poplatek: 1100 Kč
O náhradním termínu budete včas informováni.

SUPERTRONIC PRO ZAČÁTEČNÍKY – stupeň C

LEKTOŘI: MUDr. Bohdan Haltmar, Bc. Michaela Císařová, MSc.

Cíl:
Získání základních dovedností správného měření a interpretace výsledků kontrolních měrných bodů Vollových drah a testování přípravků Pentagramu®.

Obsah semináře:
» představení metody EAV a jejího místa v diagnostice a terapii
» akupunkturní bod a jeho význam
» terapeut EAV – příprava, pracovna, dokumentace
» získání základních dovedností při práci s klientem a jeho příprava k vyšetření
» porozumění souvislostí mezi Pentagramem® Energy a metodou EAV
» Vollovy dráhy
» seznámení s přístrojem Supertronic
» praktický nácvik dovedností (vyhledání bodu, správná technika měření, testování přípravků Energy)


Termín a místo konání: 1. část – 17. 10. a 2. část – 18. 10. 2020, Hradec Králové

Účastnický poplatek: školení vč. přístroje 9 800 KčPřihláška

Přihlašuji se závazně na následující seminář:

Zobrazit více...

NEUROVÝVOJOVE PORUCHY U DĚTÍ – KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ S PODPOROU PRODUKTŮ ENERGY

LEKTOR: Mgr. Stanislava Emmerlingová

Termín: 18. 4. 2020
Místo konání: Hotel Continental Brno, Kounicova 6, Brno, www.www.continentalbrno.cz.cz
Časový rámec: 10.00 - 17.00 (prezence 9.30 - 10.00 hod.)
Účastnický poplatek: 1 000 Kč
V ceně není zahrnuto stravování.Bonus pro účastníky Univerzity:
Absolventi alespoň 3 seminářů v rámci jednoho semestru mají nárok zúčastnit se ZDARMA 1 jednodenního semináře následujícího semestru dle vlastního výběru. Kdo absolvoval 4 a více seminářů v jednom semestru, obdrží jako dárek produkt Organic Cranberry juice powder.


Zobrazit více...

ZDRAVÍ ŽENY A PRODUKTY ENERGY Z POHLEDU CELOSTNÍHO GYNEKOLOGA

LEKTOR: MUDr. Bohdan Haltmar

Termín: 16. 5. 2020
Místo konání: Hotel Continental Brno, Kounicova 6, Brno, www.www.continentalbrno.cz.cz
Časový rámec: 10.00 - 17.00 (prezence 9.30 - 10.00 hod.)
Účastnický poplatek: 1 000 Kč
V ceně není zahrnuto stravování.


Bonus pro účastníky Univerzity:
Absolventi alespoň 3 seminářů v rámci jednoho semestru mají nárok zúčastnit se ZDARMA 1 jednodenního semináře následujícího semestru dle vlastního výběru. Kdo absolvoval 4 a více seminářů v jednom semestru, obdrží jako dárek produkt Organic Cranberry juice powder.


Zobrazit více...

TČM A ENERGY PRO POKROČILÉ

LEKTOR: MUDr. Alexandra Vosátková

Termín: 17. 5. 2020
Místo konání: Hotel Continental Brno, Kounicova 6, Brno, www.www.continentalbrno.cz.cz
Časový rámec: 10.00 - 17.00 (prezence 9.30 - 10.00 hod.)
Účastnický poplatek: 1 000 Kč
V ceně není zahrnuto stravování.Bonus pro účastníky Univerzity:
Absolventi alespoň 3 seminářů v rámci jednoho semestru mají nárok zúčastnit se ZDARMA 1 jednodenního semináře následujícího semestru dle vlastního výběru. Kdo absolvoval 4 a více seminářů v jednom semestru, obdrží jako dárek produkt Organic Cranberry juice powder.


Zobrazit více...

SUPERTRONIC PRO POKROČILÉ – stupeň B1

LEKTOR: MUDr. Bohdan Haltmar

Termín: 21. 3. 2020
Místo konání: Hotel Černigov, Hradec Králové, Riegrovo náměstí 1494
www.hotelcernigovhradeckralove.com
Časový rámec: 10.00 - 17.00 (prezence 9.30 - 10.00 hod.)
Účastnický poplatek: 1 100 Kč
V ceně je zahrnuto: školení, coffee break, oběd.


Bonus pro účastníky Univerzity:
Absolventi alespoň 3 seminářů v rámci jednoho semestru mají nárok zúčastnit se ZDARMA 1 jednodenního semináře následujícího semestru dle vlastního výběru. Kdo absolvoval 4 a více seminářů v jednom semestru, obdrží jako dárek produkt Organic Cranberry juice powder.


Zobrazit více...

SUPERTRONIC PRO POKROČILÉ – stupeň B2

LEKTOR: MUDr. Bohdan Haltmar

Termín: 22. 3. 2020
Místo konání: Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494, Hradec Králové, www.hotelcernigovhradeckralove.com
Časový rámec: 10.00 - 17.00 (prezence 9.30 - 10.00 hod.)
Účastnický poplatek: 1 100 Kč
V ceně je zahrnuto: školení, coffee break, oběd.


Bonus pro účastníky Univerzity:
Absolventi alespoň 3 seminářů v rámci jednoho semestru mají nárok zúčastnit se ZDARMA 1 jednodenního semináře následujícího semestru dle vlastního výběru. Kdo absolvoval 4 a více seminářů v jednom semestru, obdrží jako dárek produkt Organic Cranberry juice powder.


Zobrazit více...

SUPERTRONIC PRO PROFESIONÁLNÍ TERAPEUTY – stupeň A1

LEKTOR: MUDr. Bohdan Haltmar

Termín: 4. 4. 2020
Místo konání: Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494, Hradec Králové, www.hotelcernigovhradeckralove.com
Časový rámec: 10.00 - 17.00 (prezence 9.30 - 10.00 hod.)
Účastnický poplatek: 1 100 Kč
V ceně je zahrnuto: školení, coffee break, oběd.


Bonus pro účastníky Univerzity:
Absolventi alespoň 3 seminářů v rámci jednoho semestru mají nárok zúčastnit se ZDARMA 1 jednodenního semináře následujícího semestru dle vlastního výběru. Kdo absolvoval 4 a více seminářů v jednom semestru, obdrží jako dárek produkt Organic Cranberry juice powder.


Zobrazit více...

SUPERTRONIC PRO PROFESIONÁLNÍ TERAPEUTY – stupeň A2

LEKTOR: MUDr. Bohdan Haltmar

Termín: 5. 4. 2020
Místo konání: Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494, Hradec Králové, www.hotelcernigovhradeckralove.com
Časový rámec: 10.00 - 17.00 (prezence 9.30 - 10.00 hod.)
Účastnický poplatek: 1 100 Kč
V ceně je zahrnuto: školení, coffee break, oběd.


Bonus pro účastníky Univerzity:
Absolventi alespoň 3 seminářů v rámci jednoho semestru mají nárok zúčastnit se ZDARMA 1 jednodenního semináře následujícího semestru dle vlastního výběru. Kdo absolvoval 4 a více seminářů v jednom semestru, obdrží jako dárek produkt Organic Cranberry juice powder.


Zobrazit více...

SUPERTRONIC PRO ZAČÁTEČNÍKY – stupeň C

LEKTOŘI: MUDr. Bohdan Haltmar, Bc. Michaela Císařová, MSc.

Termín: 1. část – 17. 10. a 2. část – 18. 10. 2020
Místo konání: Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494, Hradec Králové, www.hotelcernigovhradeckralove.com
Časový rámec: 10.00 - 17.00 (prezence 9.30 - 10.00 hod.)
Účastnický poplatek: školení vč. přístroje 9 800 Kč
V ceně je zahrnuto: přístroj, školení, coffee break, oběd.


Bonus pro účastníky Univerzity:
Absolventi alespoň 3 seminářů v rámci jednoho semestru mají nárok zúčastnit se ZDARMA 1 jednodenního semináře následujícího semestru dle vlastního výběru. Kdo absolvoval 4 a více seminářů v jednom semestru, obdrží jako dárek produkt Organic Cranberry juice powder.


Sdílejte nás na sociálních médiích

Nikdy nepochybujte o tom, že by malá skupina otevřených lidí mohla změnit svět. Ve skutečnosti je to jediná věc, která ho kdy změnila.