Vzdělávání s Energy

Pravá únava je z nevědomosti, protože ta je nemocí duše. Osvobodit se od ní znamená záchranu, věčný klid a stálou rozkoš.
Avicenna: Persie, 980–1037 n. l.

Univerzita Energy

Vzdělávání považujeme za nesmírně důležitou, integrální součást naší činnosti. Ti nejlepší z nás jsou připraveni předávat a dále šířit znalosti a vědomosti, nabité dlouholetou úspěšnou praxí a pečlivým studiem. Jednotlivé součásti komplexního vzdělávání jsou rozděleny tak, aby pokrývaly veškerá důležitá témata a svou postupnou úrovní napomáhaly a vedly každého k informacím, které potřebuje a hledá.

Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dělte se o svou zkušenost, je to cesta jak dosáhnout nesmrtelnosti.
Dalajláma: Tibet, současnost

Odborné semináře

Absolvovali jste v předchozím semestru alespoň 3 semináře? Vyberte si z nabídky jednodenní seminář zdarma. Kdo absolvoval 4 a více seminářů v jednom semestru, obdrží ještě dárek – Grepofit drops.Produkty Energy v psychologické, speciálně-pedagogické a logopedické praxi

LEKTOR: Mgr. Stanislava Emmerlingová

Určeno pro:
psychology, speciální pedagogy, logopedy, dále pro psychiatry, pediatry, fyzioterapeuty a všechny, kteří se zajímají o příčiny psychických i jiných problémů a jejich komplexní řešení
 

Obsah semináře:
1. Toxiny psychické i chemické z pohledu epigenetiky  a nových vědeckých českých i zahraničních výzkumů
2. Psychosomatika po česku i po čínsku aneb co vyčteme z Pentagramu Energy
3. Test na přístroji Supertronic a svalový test jako biofeedback
z neurofyziologického pohledu
4. Praktické zkušenosti s použitím produktů Energy - kazuistiky: poruchy dynamiky psychických procesů, hyperaktivita (ADH) a hypoaktivita, poruchy (výpadky) pozornosti (ADD), neurotické poruchy řeči, dyslálie, dysfázie, tiková porucha, poruchy spaní - usínání, noční děsy, porucha opozičního vzdoru (ODD), bojácnosti, úzkosti , fóbie, některé druhy autismu, nutkavé chování, impulzivita, agresivita (ADH?), deprese, výkyvy nálad a výkonů, poruchy paměti, chronické bolesti.

Termín a místo konání: 20. 10. 2018, Brno

Účastnický poplatek: 1 000 Kč (variab. symbol 2010 + reg. č.)

HRAVĚ S PENTAGRAMEM KRÉMŮ O JEHO VYUŽITÍ
V NAŠEM ŽIVOTĚ

LEKTOR: Marcela Šťastná

Obsah semináře:
Kůže je velmi důležitý orgán očisty, dýchání a výživy. Stále málo si uvědomujeme, jak moc můžeme náš organismus podpořit a harmonizovat právě přes velkou plochu našeho těla. A o tom bych vám chtěla vyprávět. Pentagram terapeutických krémů má spoustu výjimečných vlastností, jež využijeme hravě k regeneraci.

Probereme si :
* princip Pentagramu a jak souvisí s tím, co prožíváme
* definici a projevy psychické i fyzické nerovnováhy v jednotlivých elementech
* složení, funkci a praktické použití terapeutických krémů
* body první pomoci a tlakové body
* a jiné zajímavosti

Doporučujeme pohodlné oblečení.

Termín a místo konání: 27. 10. 2018, Brno

Účastnický poplatek: 1 000 Kč (variab. symbol 2710 + reg. č.)


CELOSTNÍ PŘÍSTUP V KOSMETICKÉ PÉČI
A ŘADA BEAUTY ENERGY

LEKTOR: Marie Bílková, Eva Macíčková, DiS.

Obsah semináře:

Na semináři se podrobně seznámíme se složením produktů a účinnými látkami v Beauty kosmetice. Projdeme světem vůní a aromaterapie. Připomeneme si funkce kůže a návaznost na ostatní orgánové okruhy. Nahlédneme do základu teorie pěti prvků a jejich působení v našem těle. Součástí semináře je i praktická ukázka kosmetického ošetření, kosmetická masáž a spojení kosmetického ošetření s tělovou terapií k podpoře celého systému těla. Praktické rady pro domácí i profesionální péči o pleť. Doporučení pro řešení potíží s pletí.
Seminář je vhodný pro ženy, které o sebe chtějí pečovat přírodní cestou, bez zbytečné chemické zátěže. Je vhodný i pro profesionální kosmetičky (nebo profesionály pracující v oborech pečujících o tělo a pleť), kteří chtějí dopřát svým klientům kvalitní péči, spojenou s podporou vnitřního prostředí).

Termín a místo konání: 3. 11. 2018, Brno

Účastnický poplatek: 1 000 Kč (variab. symbol 0311 + reg. č.)

PRODUKTY ENERGY V PRAXI I. - základní stupeň

LEKTOR: MUDr. Alexandra Vosátková

Obsah semináře: Na tomto semináři se budeme zabývat rozborem účinků jednotlivých produktů Energy tak, abychom si je dovedli přesně představit v reálné situaci pacienta – je totiž klíčové mít představu, kam se může po jejich podání posunout vývoj jeho obtíží. Také je nutné si podle toho plánovat kontroly apod. U samoléčení jsou tyto informace snad ještě důležitější. Každý z nás reaguje úplně jinak, pracuje-li s problémem u cizího člověka, u rodiny anebo u sebe. A k zachování klidu, jasné hlavy a účinného postupu v léčbě je nutné rozumět tomu, jak jednotlivé přípravky fungují.

Termín a místo konání: 10. 11. 2018, Brno

Účastnický poplatek: 1 000 Kč (variab. symbol 1011 + reg. č.)

ZÁKLADY TČM A ENERGY

LEKTOR: MUDr. Alexandra Vosátková

Obsah semináře:
Nejprve se budeme zabývat základními teoriemi TČM, které pojmeme z více hledisek, a budeme mluvit o člověku a jeho existenci na Zemi – co nás ovlivňuje, jak to přijímáme, vnímáme anebo naopak nepřijímáme. Zastavíme se zejména u teorie jin-jang, 5 prvků, zevních a vnitřních škodlivin. Tyto věci se ve školách čínské medicíny učí týdny, přesto se však můžeme touto moudrostí inspirovat při výběru konkrétních přípravků.
Probereme základní teoretické znalosti nutné pro používání produktů v přímé vazbě na jednotlivé přípravky. Po semináři by posluchači měli přesně vědět, jak jednotlivé produkty Energy zapadají do léčebného plánu, jaké změny mohou očekávat u klienta, a to vše v mezích čínské medicíny. Cílem semináře je pochopit, v čem nám produkty mohou pomoci.
Absolvování tohoto semináře je podmínkou pro získání certifikátu
"Odborný poradce pro Supertronic”.

Termín a místo konání: 11. 11. 2018, Brno

Účastnický poplatek: 1 000 Kč (variab. symbol 1111 + reg. č.)

Školení Supertronic

Získání základních dovedností správného měření a interpretace výsledků kontrolních měrných bodů Vollových drah a testování přípravků Pentagramu®.

NOVÝ SUPERTRONIC – NOVÉ MOŽNOSTI – interaktivní seminář

LEKTOŘI: MUDr. Bohdan Haltmar, MUDr. Jiří Hanzel


Cíl semináře:
Seminář je určen pro terapeuty, odborné poradce Supertronic, kteří chtějí získat zkušenosti s novým přístrojem Supertronic a posunout svoji diagnostickou práci na vyšší úroveň.

Obsah semináře:

Představení nového elektroakupunkturního přístroje Supertronic s možností připojení technologií Bluetooth k iPadu (systém iOS), který terapeutům Energy umožní:
- kontrolu správného měření a automatické uložení hodnoty akupunkturního bodu
- grafickou kontrolu charakteristiky měřící křivky
- snadnější nalezení akupunkturních bodů dle vyznačení na atlasu bodů na displeji
- systematický postup měření bodů
- individuální volbu vybraných měřených bodů dle charakteru onemocnění či energetických poruch
- přehledné hodnocení výsledků jak v tabulkovém diagramu, tak i v anatomickém znázornění bodů
- vytvoření databáze klientů s možností srovnat aktuální měření s předešlými
- anamnézu, komentář k měření, vytestované přípravky a doporučení psát a ukládat do osobního záznamu klienta
-elektronickou komunikaci s klientem s možností vytištění i do klasické listinné formy
-mobilní kartotéku s daty k okamžité dispozici při měření na různých místech
Součástí semináře bude také vyšetření klientů, spojeného s ukázkou správného algoritmu vyšetření, měření, hodnocení výsledků a komplexních doporučení.


Termín a místo konání: 24. 11. 2018, Brno

Účastnický poplatek: 1 100 Kč (variab. symbol 2411 + reg. č.)

KURZ SUPERTRONIC PRO ZAČÁTEČNÍKY – stupeň C

LEKTOŘI: MUDr. Bohdan Haltmar, MUDr. Jiří Hanzel

OBSAH SEMINÁŘE:

Cíl školení
Získání základních dovedností správného měření a interpretace výsledků kontrolních měrných bodů Vollových drah a testování přípravků Pentagramu®.

Program
» představení metody EAV a jejího místa v diagnostice a terapii
» akupunkturní bod a jeho význam
» terapeut EAV – příprava, pracovna, dokumentace
» získání základních dovedností při práci s klientem a jeho příprava k vyšetření
» porozumění souvislostí mezi Pentagramem® Energy a metodou EAV
» Vollovy dráhy
» seznámení s přístrojem Supertronic
» praktický nácvik dovedností (vyhledání bodu, správná technika měření, testování přípravků Energy)

Termín a místo konání: 1. část 13.10. a 2. část 14.10. 2018, Hradec Králové

Účastnický poplatek: školení vč. přístroje 9 800 Kč (variab. symbol 1310 + reg. č.)

Přihláška

Přihlašuji se závazně na následující seminář/semináře:


V tomto měsíci pořádáme

DatumČasMístoPopisPřednášíOrganizuje klub
2.9.201810-17Klub Příbram Nervová onemocněníMudr. Vosátková047 - Příbram 1
5.9.201810-17KE Pardubiceporadna měření EAVKrištůfková T.006 - Pardubice
11.9.201818-20RakovníkZELENÉ POTRAVINY SUPERPOTRAVINY Lada Špoulová015 - České Budějovice
18.9.201817-19České BudějoviceZELENÉ POTRAVINY SUPERPOTRAVINYLada Špoulová015 - České Budějovice
30.9.201810-17klub Příbramgynekologie, endokrinologieMudr. A. Vosátková047 - Příbram 1

Magazín Vitae

Přes 20 let, 200 vydání a 2000 článků, rozhovorů, rad, názorů a inspirace.
Stáhněte si aktuální číslo nebo jakékoliv z našeho rozsáhlého archivu.

Sdílejte nás na sociálních médiích

Nikdy nepochybujte o tom, že by malá skupina otevřených lidí mohla změnit svět.
Ve skutečnosti je to jediná věc, která ho kdy změnila.