Vzdělávání

Pravá únava je z nevědomosti, protože ta je nemocí duše. Osvobodit se od ní znamená záchranu, věčný klid a stálou rozkoš.
Avicenna: Persie, 980–1037 n. l.

Univerzita Energy

Vzdělávání považujeme za nesmírně důležitou, integrální součást naší činnosti. Ti nejlepší z nás jsou připraveni předávat a dále šířit znalosti a vědomosti, nabité dlouholetou úspěšnou praxí a pečlivým studiem. Jednotlivé součásti komplexního vzdělávání jsou rozděleny tak, aby pokrývaly veškerá důležitá témata a svou postupnou úrovní napomáhaly a vedly každého k informacím, které potřebuje a hledá.

Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dělte se o svou zkušenost, je to cesta jak dosáhnout nesmrtelnosti.
Dalajláma: Tibet, současnost

Odborné semináře

Absolvovali jste v předchozím semestru alespoň 3 semináře? Vyberte si z nabídky jednodenní seminář zdarma. Kdo absolvoval 4 a více seminářů v jednom semestru, obdrží ještě dárek – Organic Cranberry juice powder.ZDRAVÍ ŽENY A PRODUKTY ENERGY Z POHLEDU CELOSTNÍHO GYNEKOLOGA

LEKTOR: MUDr. Bohdan Haltmar

Obsah semináře:
Tento seminář navazuje na seminář Gynekologie od A do Z a rozvíjí nejdůležitější témata samostatněji a podrobněji. Například: děložní čípek a prevence rakoviny, děložní myomy, osteoporóza, klimakterium, premenstruační syndrom, nemoci prsu atd. Bude poskytnut reálný pohled na léčbu nemocí klasickou i alternativní medicínou s využitím přípravků Energy.

Termín a místo konání: 26. 9. 2020, Brno
Seminář byl zrušen.NEUROVÝVOJOVE PORUCHY U DĚTÍ – KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ S PODPOROU PRODUKTŮ ENERGY

LEKTOR: Mgr. Stanislava Emmerlingová

Obsah semináře:
» Příčiny vzniku neurovývojových poruch (dále NVP) z neuro-psycho-pedagogického a epigenetického pohledu.
» Produkty Energy a jejich význam při řešení NVP – detoxikace, harmonizace organismu (homeostáza), výživa mozku.
» Možnosti prevence a nápravy jednotlivých poruch, případy z praxe:
1. mentální retardace
2. poruchy psychického vývoje
– poruchy řeči – dyslálie, artikulační neobratnost, dysfázie, koktavost
– poruchy učení a školních dovedností (dyslexie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie)
– poruchy chování a emocí (ADHD, úzkosti a bojácnosti, opoziční porucha vzdoru, impulzivita,
agresivita, enuréza, noční děsy, sebepoškozování)
– poruchy autistického spektra

Termín a místo konání: 3. 10. 2020, Brno
Seminář byl zrušen.
TČM A ENERGY PRO POKROČILÉ

LEKTOR: MUDr. Alexandra Vosátková

Obsah semináře:
Seminář je zaměřený na základní syndromy TČM a možnosti jejich ovlivnění pomocí produktů Energy. Je vhodný pro zkušenější terapeuty Energy nebo studenty a praktiky TČM, kteří si chtějí obohatit portfolio používaných léčebných prostředků. Probereme orientačně čínský diagnostický systém, pochopíme, co jej spojuje s filozofií Energy produktů a jak je používat v ještě přesnějších souvislostech. Odhalíme tak společně jejich další potenciál.

Termín a místo konání: 17. 10. 2020, Brno nebo 29. 11. 2020, Praha
Seminář byl zrušen.


PSYCHOSOMATIKA A ENERGY

LEKTOR: MUDr. Alexandra Vosátková

Obsah semináře:
Působení produktů Energy vychází ze vztahů mezi pěti prvky pentagramu a má vliv i na některé části lidské psychiky. Tohoto efektu se dosud málo využívá. Proto se budeme problematice intenzivně věnovat a vysvětlíme si, jak tento potenciál co nejvíce zapojit do léčby nejen psychosomatických potíží.

Termín a místo konání: 31. 10. 2020, Brno
Seminář byl zrušen.


ZÁVAŽNÉ NEMOCI A ENERGY – ANEB JAK PŘISTUPOVAT K RAKOVINĚ, AUTOIMUNITNÍM A DALŠÍM ONEMOCNĚNÍM

LEKTOR: MUDr. Alexandra Vosátková

Obsah semináře:
V rámci tohoto semináře budeme hledat cesty, kterými můžeme pomoci pacientům v těžkém období intenzivní léčby vážné nemoci tak, abychom podpořili účinky západní terapie. Také si povíme o následcích intenzivní léčby rakoviny, autoimunitních a některých interních nemocí a o tom, jak můžeme pomoci.

Termín a místo konání: 1. 11. 2020, Brno
Seminář byl zrušen.


PRODUKTY ENERGY V PRAXI II. – vyšší stupeň

LEKTOR: MUDr. Alexandra Vosátková

Obsah semináře:
Tento seminář je zaměřen na hlubší zkušenosti s jednotlivými produkty. Bude se opírat o 15letou praxi s jejich podáváním. Cílem semináře je utřídění poznatků a zkušeností. Jako základní kostru, o kterou se budeme opírat, použijeme starý dobrý pentagram, ke kterému budeme přiřazovat jednotlivé produkty, rozebírat situace, kdy se dají použít, a jak. Budeme pracovat jak s bylinnými koncentráty, tak s ostatními formami přípravků, zmíníme se o mimořádných situacích a rozebereme možnosti jejich řešení. Dále se budeme zabývat použitím kombinací produktů tak, aby byly smysluplně zvoleny a aby se přípravky navzájem podporovaly ve prospěch člověka. K účasti je třeba orientovat se základním způsobem v pentagramu a pojmech jin-jang.

Termín a místo konání: 28. 11. 2020, Praha
Seminář byl zrušen.

SUPERTRONIC PRO POKROČILÉ – stupeň B1

LEKTOR: MUDr. Bohdan Haltmar


Obsah semináře:
Co můžeme očekávat od akupunkturního bodu a jak s ním pracovat?
» charakteristika jednotlivých Vollových drah
» autonomní nervový systém a jeho role ve zdraví a nemoci
» lymfatický systém a jeho role ve zdraví a nemoci
» možnosti a hranice v regenerační medicíně
» anamnéza a její význam při měření a určování přípravku
» jak správně vybírat přípravky Energy
» jak využít produkty Energy, slunce a vodu k upevnění zdraví, prevenci a zlepšení zdravotního stavu

Termín a místo konání: v přípravě

SUPERTRONIC PRO POKROČILÉ – stupeň B2

LEKTOR: MUDr. Bohdan Haltmar

Obsah semináře:
Vollovy dráhy s jejich charakteristikami, významnými body a onemocněními, která jsou s poruchou těchto drah spojena:
» dráha jater a žlučníku
» dráha oběhu
» dráha kloubní degenerace
» dráha kůže
» dráha srdce
» dráha tenkého střeva
» dráha žaludku, sleziny a slinivky


Termín a místo konání: v přípravě

SUPERTRONIC PRO PROFESIONÁLNÍ TERAPEUTY – stupeň A1

LEKTOR: MUDr. Bohdan Haltmar

Obsah semináře:
Školení je určeno pro ty, kdo chtějí spojit svou profesionální dráhu s metodou EAV a sofistikovaným poradenstvím k používání produktů Energy.
Posluchači se dozvědí důležité informace o jednotlivých orgánových systémech, jejich podrobnější anatomii, fyziologii a také o nemocech, které je postihují. Probrán bude i přístup klasické a nekonvenční medicíny, léčby jednotlivých patologií a využití testování bodů klasických i Vollových akupunkturních drah s důrazem na správné doporučování přípravků Energy.
Po absolvování všech kurzů typu C, B a A by měl účastník získat základní solidní znalosti na úrovni paramedika a umět využívat těchto dovedností v prevenci i terapii s produkty Energy.


Termín a místo konání: v přípravěSUPERTRONIC PRO PROFESIONÁLNÍ TERAPEUTY – stupeň A2

LEKTOR: MUDr. Bohdan Haltmar

Obsah semináře:
Seminář je určen pro ty, kdo chtějí spojit svou profesionální dráhu s metodou EAV a sofistikovaným poradenstvím k používání produktů Energy.
Posluchači se dozvědí důležité informace o jednotlivých orgánových systémech, jejich podrobnější anatomii, fyziologii a také o nemocech, které je postihují. Probrán bude i přístup klasické a nekonvenční medicíny, léčba jednotlivých patologií a využití testování bodů klasických i Vollových akupunkturních drah s důrazem na správné doporučování přípravků Energy.
Po absolvování všech kurzů typu C, B a A by měl účastník získat základní solidní znalosti na úrovni paramedika a umět využívat těchto dovedností v prevenci i terapii s produkty Energy.


Termín a místo konání: v přípravě

SUPERTRONIC PRO ZAČÁTEČNÍKY – stupeň C

LEKTOŘI: MUDr. Bohdan Haltmar, Bc. Michaela Císařová, MSc.

Cíl:
Získání základních dovedností správného měření a interpretace výsledků kontrolních měrných bodů Vollových drah a testování přípravků Pentagramu®.

Obsah semináře:
» představení metody EAV a jejího místa v diagnostice a terapii
» akupunkturní bod a jeho význam
» terapeut EAV – příprava, pracovna, dokumentace
» získání základních dovedností při práci s klientem a jeho příprava k vyšetření
» porozumění souvislostí mezi Pentagramem® Energy a metodou EAV
» Vollovy dráhy
» seznámení s přístrojem Supertronic
» praktický nácvik dovedností (vyhledání bodu, správná technika měření, testování přípravků Energy)


Termín a místo konání: v přípravěPřihláška

Přihlašuji se závazně na následující seminář:

Sdílejte nás na sociálních médiích

Nikdy nepochybujte o tom, že by malá skupina otevřených lidí mohla změnit svět. Ve skutečnosti je to jediná věc, která ho kdy změnila.