Smluvní podmínky

Smluvní podmínky semináře Energy

Přihláška k účasti na semináři - kurzu

  • Objednávka semináře přes e-shop je zároveň platnou přihláškou k účasti na semináři - kurzu. Na e-mail vám přijde „rekapitulace nákupu“. Pokud vám tato „rekapitulace“ nejpozději následující pracovní den po objednání nepřijde, nebyl nákup řádně proveden.
  • Uzávěrka přihlášek je 14 dní před termínem konání semináře - kurzu, přihlášky po tomto termínu konzultujte telefonicky.
  • Vyhrazujeme si právo změny lektora, místa, data konání, event. zrušení semináře - kurzu. Všechny přihlášené účastníky budeme v takovém případě včas informovat.

Daňový doklad (potvrzení o platbě)

  • Po připsání úhrady na náš účet posluchači obdrží daňový doklad.

Stornovací podmínky

  • Přihlášku je možno stornovat 14 pracovních dnů před seminářem - kurzem, vrátíme vám platbu v plné výši zpět.
  • Při neomluvené neúčasti po tomto termínu před seminářem - kurzem zaplacené kurzovné nevracíme, je možný přesun platby na jiný termín, příp. dle potřeby můžete vyslat náhradníka.

Zahájení seminářů - kurzů - prezence

  • Prezence účastníků probíhá půl hodiny před vlastním zahájením semináře - kurzu.
  • Prosíme účastníky o dodržení tohoto termínu.

Sdílejte nás na sociálních médiích

Nikdy nepochybujte o tom, že by malá skupina otevřených lidí mohla změnit svět. Ve skutečnosti je to jediná věc, která ho kdy změnila.