Smluvní podmínky - Vzdělávání

PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI NA SEMINÁŘI - KURZU• Objednávka semináře přes e-shop je zároveň platnou přihláškou k účasti na semináři - kurzu. Na e-mail vám přijde „rekapitulace nákupu“. Pokud vám tato „rekapitulace“ nejpozději následující pracovní den po objednání nepřijde, nebyl nákup řádně proveden.
• uzávěrka přihlášek je 14 dní před termínem konání semináře - kurzu, přihlášky po tomto termínu konzultujte telefonicky,
• vyhrazujeme si právo změny lektora, místa, data konání, event. zrušení semináře - kurzu. Všechny přihlášené účastníky budeme v takovém případě včas informovat.


Daňový doklad (potvrzení o platbě)


• Po připsání úhrady na náš účet posluchači obdrží daňový doklad.


Stornovací podmínky


• Přihlášku je možno stornovat 14 pracovních dnů před seminářem - kurzem, vrátíme vám platbu v plné výši zpět,
• při neomluvené neúčasti po tomto termínu před seminářem - kurzem zaplacené kurzovné nevracíme, je možný přesun platby na jiný termín, příp. dle potřeby můžete vyslat náhradníka.


Zahájení seminářů - kurzů - prezence


• Prezence účastníků probíhá půl hodiny před vlastním zahájením semináře - kurzu,
• prosíme účastníky o dodržení tohoto termínu.

Sdílejte nás na sociálních médiích

Nikdy nepochybujte o tom, že by malá skupina otevřených lidí mohla změnit svět. Ve skutečnosti je to jediná věc, která ho kdy změnila.