Supertronic

SUPERTRONIC JE DIAGNOSTICKÝ PŘÍSTROJ VYUŽÍVAJÍCÍ PRINCIPU METODY EAV
~ Elektroakupunktura dle Dr. Volla ~

EAV – energetická diagnostika 

Pomocí měření přesně definovaných akupunkturních bodů zjišťuje energetický stav akupunkturních drah, vnitřních orgánů, jež jsou s těmito drahami spojeny, a také stav anatomicky či funkčně spojených tkání.


Dr. REINHOLD VOLL

Dr. Reinhold Voll (1909–1989) byl bavorský lékař, který jako první sofistikovaně spojil metody konvenční i nekonvenční medicíny. Metody lékařské elektrofyziologie aplikoval na výzkum akupunkturního systému a definoval více než 800 bodů, k nimž přiřadil související vnitřní orgány a tkáně.

Naměřené hodnoty nám umožňují rozpoznat, zda se orgány, funkční systémy či tkáně nacházejí ve stavu podráždění, zánětu, normální adaptační funkce nebo degenerativním stavu. Energetická diagnostika z pohledu Vollovy metody zkoumá odpověď akupunkturních bodů na průchod stejnosměrného proudu o velmi nízké voltampérové charakteristice. Tímto způsobem dostáváme obraz jak o energetickém stavu akupunkturních drah, tak o stavu orgánů a tkání, jež jsou k drahám přiřazeny. Pro diagnostiku EAV používáme vlastní, originálně vyvinutý měřicí přístroj Supertronic.

Vyberte si terapeuta ve svém regionu

Diagnostika přístrojem Supertronic

Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecký kraj Pardubický kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Jihomoravský kraj Vysočina Jihočeský kraj Praha Středočeský kraj
Jihomoravský
Jihočeský
Královehradecký
Kraj-Vysočina
Karlovarský
Liberecký
Olomoucký
Moravskoslezsky
Pardubický
Plzenský
Praha
Stredočeský
Ustecký
Zlínský

Časté otázky

Kdy je vyšetření Supertronicem nejvíce přínosné?

Největší přínos této metody je v prevenci, a také tam, kde klasická medicína neodhalí příčinu nemoci nebo nezná prostředky k jejímu vyléčení.

Je klasická a nekonvenční medicína v rozporu, nebo se doplňují?

Klasická a nekonvenční medicína si nekonkurují, nejsou v žádném rozporu. Různými úhly pohledu rozšiřují možnosti jak diagnostiky nemocí, tak i léčby.
Jejich současné použití je pro vyšetřovaného člověka ideální, protože umožňuje s vyšší účinností zjistit příčinu patologie a také navrhne léčbu šitou na míru.

Jak se připravit na vyšetření?

Vyšetřovaný by neměl přijít fyzicky či psychicky vyčerpán, ve stadiu akutního infekčního onemocnění, min. 2 hodiny před vyšetřením nekouřit a nepít kofeinové ani energetické nápoje. Na ruce a nohy neaplikovat žádný krém. V den vyšetření brát jen nezbytně nutné léky, žádné jiné léky ani potravní doplňky. Podrobnosti se dozvíte od poradce nebo terapeuta, u kterého se objednáte.


ikona aplikace

SUPERTRONIC APP
» Aplikace pro iOS, zdarma ke stažení v App Store
» Možnost databázování klientů
» Individuální nastavení osobního profilu měřených bodů
» Automatický odečet a zápis naměřených hodnot
» Přehledná analýza výsledků
» Možnost porovnání předchozích měření
» Zápis doporučených produktů
» Vlídné a elegantní grafické prostředí

ikona bluetooth ikona ios

Kompatibilita:
iPad 3 nebo novější
Bluetooth 4.0
Automatické párování

Technické parametry přístroje:
» Diagnostická elektronika IV. generace
» LED indikace (možnost nezávislého měření na aplikaci)
» Bluetooth s možností vypnutí přenosu
» Výkonný akumulátor s nabíjením ze sítě (součástí přístroje)

Školení Supertronic

Příprava kvalitních terapeutů a jejich vysoká odbornost jsou jednou z priorit naší společnosti. Pro zajištění její co nejvyšší úrovně jsme připravili propracovaný systém školení a následného vzdělávání, které se opírá o dlouhodobé vynikající zkušenosti s kurzy Univerzity Energy. 

Kurzy jsou interaktivní s možností diskuse a sdílení zkušeností.

ŠKOLENÍ PRO ZÁJEMCE O PRÁCI SE SUPERTRONICEM JE KONCIPOVÁNO SYSTEMATICKY S ROZDĚLENÍM DO 3 STUPŇŮ OBTÍŽNOSTI.
Pro získání certifikátu „Odborný poradce pro Supertronic“ je nutné absolvování všech 3 stupňů školení a seminářů Anatomie a fyziologie člověka a Výběr produktů Energy podle principů TČM. 


Pro začátečníky

První stupeň je určen pro uživatele, kteří budou používat Supertronic a testovat přípravky Energy pro sebe, v okruhu své rodiny a blízkých. Kurz je rozdělen do dvou dnů (C1 a C2) s několikatýdenním odstupem, aby se účastníkům umožnilo získání praktických zkušeností tréninkem. Správná technika měření a testování bude ve druhé části kurzu trénována individuálně s každým účastníkem a případné chyby budou odstraňovány.

Pro pokročilé

Školení je určeno poradcům Energy, kteří se v něm naučí, jak správně určit přípravky Energy, které klientovi pomohou při jeho potížích. Vzhledem k rozsahu probíraných témat bude kurz také dvoudenní (B1 a B2).

Pro profesionální terapeuty

Stupeň A je koncipován pro terapeuty, kteří spojí svoji profesní kariéru s metodou EAV, velice přínosnou jak pro diagnózu, tak terapii, a přesně zapadající do filozofie přípravků firmy Energy. Účastníci kurzu získají solidní základní znalosti o patologii jednotlivých orgánových systémů na úrovni paramedika, které jsou nutné
k samostatné odpovědné práci terapeuta. Školení je rozděleno do dvou částí (A1 a A2).


Download centrum

Sdílejte nás na sociálních médiích

Nikdy nepochybujte o tom, že by malá skupina otevřených lidí mohla změnit svět. Ve skutečnosti je to jediná věc, která ho kdy změnila.