Supertronic

SUPERTRONIC JE DIAGNOSTICKÝ PŘÍSTROJ VYUŽÍVAJÍCÍ PRINCIPU METODY EAV
~ Elektroakupunktura dle Dr. Volla ~

EAV – energetická diagnostika 

Pomocí měření přesně definovaných akupunkturních bodů zjišťuje energetický stav akupunkturních drah, vnitřích orgánů, jež jsou s těmito drahami spojeny, a také stav anatomicky či funkčně spojených tkání.


Dr. REINHOLD VOLL

Dr. Reinhold Voll (1909–1989) byl bavorský lékař, který jako první sofistikovaně spojil metody konvenční i nekonvenční medicíny. Metody lékařské elektrofyziologie aplikoval na výzkum akupunkturního systému a definoval více než 800 bodů, k nimž přiřadil související vnitřní orgány a tkáně.

Naměřené hodnoty nám umožňují rozpoznat, zda se orgány, funkční systémy či tkáně nacházejí ve stavu podráždění, zánětu, normální adaptační funkce nebo degenerativním stavu. Energetická diagnostika z pohledu Vollovy metody zkoumá odpověď akupunkturních bodů na průchod stejnosměrného proudu o velmi nízké voltampérové charakteristice. Tímto způsobem dostáváme obraz jak o energetickém stavu akupunkturních drah, tak o stavu orgánů a tkání, jež jsou k drahám přiřazeny.

Certifikovaní terapeuti Supertronic – V přípravě

Časté otázky

Kdy je vyšetření Supertronicem nejvíce přínosné?

Největší přínos této metody je v prevenci, a také tam, kde klasická medicína neodhalí příčinu nemoci nebo nezná prostředky k jejímu vyléčení.

Je klasická a nekonvenční medicína v rozporu, nebo se doplňují?

Klasická a nekonvenční medicína si nekonkurují, nejsou v žádném rozporu. Různými úhly pohledu rozšiřují možnosti jak diagnostiky nemocí, tak i léčby.
Jejich současné použití je pro vyšetřovaného člověka ideální, protože umožňuje s vyšší účinností zjistit příčinu patologie a také navrhne léčbu šitou na míru.

Jak se připravit na vyšetření?

Vyšetřovaný by neměl přijít fyzicky či psychicky vyčerpán, ve stadiu akutního infekčního onemocnění, min. 2 hodiny před vyšetřením nekouřit a nepít kofeinové ani energetické nápoje. Na ruce a nohy neaplikovat žádný krém. V den vyšetření brát jen nezbytně nutné léky, žádné jiné léky ani potravní doplňky. Podrobnosti se dozvíte od poradce nebo terapeuta, u kterého se objednáte.


ikona aplikace

SUPERTRONIC APP
» Aplikace pro iOS, zdarma ke stažení v App Store
» Možnost databázování klientů
» Individuální nastavení osobního profilu měřených bodů
» Automatický odečet a zápis naměřených hodnot
» Přehledná analýza výsledků
» Možnost porovnání předchozích měření
» Zápis doporučených produktů
» Vlídné a elegantní grafické prostředí

ikona bluetooth ikona ios

Kompatibilita:
iPad 3 nebo novější
Bluetooth 4.0
Automatické párování

Technické parametry přístroje:
» Diagnostická elektronika IV. generace
» LED indikace (možnost nezávislého měření na aplikaci)
» Bluetooth s možností vypnutí přenosu
» Výkonný akumulátor s nabíjením ze sítě (součástí přístroje)

Školení Supertronic

Příprava kvalitních terapeutů a jejich vysoká odbornost jsou jednou z priorit naší společnosti. Pro zajištění její co nejvyšší úroveně jsme připravili propracovaný systém školení a následného vzdělávání, které se opírá o dlouhodobé vynikající zkušenosti s kurzy Univerzity Energy. 

Kurzy jsou interaktivní s možností diskuse a sdílení zkušeností. Přednášející jsou  lektoři MUDr. Bohdan Haltmar a MUDr. Jiří Hanzel, členové Odborné rady Energy.

ŠKOLENÍ PRO ZÁJEMCE O PRÁCI SE SUPERTRONICEM JE KONCIPOVÁNO SYSTEMATICKY S ROZDĚLENÍM DO 3 STUPŇŮ OBTÍŽNOSTI.
Pro získání certifikátu „Odborný poradce pro Supertronic“ je nutné absolvování všech 3 stupňů školení a seminářů Anatomie a fyziologie člověka a Výběr produktů Energy podle principů TČM. 


Pro začátečníky

První stupeň je určen pro uživatele, kteří budou používat Supertronic a testovat přípravky Energy pro sebe, v okruhu své rodiny a blízkých. Kurz je rozdělen do dvou dnů (C1 a C2) s několikatýdenním odstupem, aby se účastníkům umožnilo získání praktických zkušeností tréninkem. Správná technika měření a testování bude ve druhé části kurzu trénována individuálně s každým účastníkem a případné chyby budou odstraňovány.

Pro pokročilé

Školení je určeno poradcům Energy, kteří se v něm naučí, jak správně určit přípravky Energy, které klientovi pomohou při jeho potížích. Vzhledem k rozsahu probíraných témat bude kurz také dvoudenní (B1 a B2).

Pro profesionální terapeuty

Stupeň A je koncipován pro terapeuty, kteří spojí svoji profesní kariéru s metodou EAV, velice přínosnou jak pro diagnózu, tak terapii, a přesně zapadající do filozofie přípravků firmy Energy. Účastníci kurzu získají solidní základní znalosti o patologii jednotlivých orgánových systémů na úrovni paramedika, které jsou nutné
k samostatné odpovědné práci terapeuta. Školení je rozděleno do dvou částí (A1 a A2).


Download centrum

Sdílejte nás na sociálních médiích

Nikdy nepochybujte o tom, že by malá skupina otevřených lidí mohla změnit svět. Ve skutečnosti je to jediná věc, která ho kdy změnila.