On-line webináře


Pravá únava je z nevědomosti, protože ta je nemocí duše. Osvobodit se od ní znamená záchranu, věčný klid a stálou rozkoš.
Avicenna: Persie, 980–1037 n. l.

On-line webináře

Vzdělávejte se z pohodlí Vašeho domova. Zúčastněte se on-line webinářů, které probíhají v živém přenosu přes internet. Jejich součástí je také interakce a komunikace s lektorem, a to pomocí chatu, diskuzního okénka. Webináře se uskutečňují prostřednictví aplikace Zoom.

Instalace aplikace Zoom do PC, telefonu, tabletu


Po přihlášení na webinář Vám pošleme emailem v den jeho konání přístupové heslo.Komplexní přístup k řešení neurovývojových poruch s podporou produktů Energy

LEKTOR: Mgr. Stanislava Emmerlingová

Webinář objasní základní příčiny vzniku neurovývojových poruch (dále NVP), mezi které patří ADHD, autismus, poruchy chování a prožívání, poruchy řeči a učení. Zaměříme se především na prevenci vzniku a na možnosti odstranění neurofyziologických a psychosociálních příčin NVP s podporou produktů Energy.

Termín: 14. 1. 2021 v 19.00 hod. - JIŽ PROBĚHL
Délka trvání: 1 hodina a diskuze
Cena: zdarma

Osteoporóza - komplexní pohled

LEKTOR: MUDr. Bohdan Haltmar

Webinář bude zacílen na jednu z významných civilizačních chorob, které se právem říká “ tichý zloděj "..Bude se hovořit jak o příčinách, tak i léčbě a prevenci této nemoci z pohledu jak klasické medicíny, tak i produktů Energy a jejich správnému použití. Budou probrána i režimová opatření a životní styl, který tuto pomalu a nenápadně postupující zákeřnou chorobu preventuje.

Termín: 28. 1. 2021 v 19.00 hod.
Délka trvání: 1 hodina a diskuze
Cena: zdarma

Esence a oleje v kosmetice

LEKTOR: Marie Bílková

Webinář je zaměřen na seznámení se s esenciálními a rostlinnými oleji. Vysvětlíme si, kdy a jak je použít pro luxusní péči o tělo.

Termín: 18. 2. 2021 v 19.00 hod.
Délka trvání: 1 hodina a diskuze
Cena: zdarma


Přihláška

Registrační číslo (pokud máte):
Jméno, příjmení, titul:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Přihlašuji se na následující webináře:

Osteoporóza 28. 1. 2021 v 19:00 hod.
Esence a oleje v kosmetice 18. 2. 2021 v 19:00 hod.

Sdílejte nás na sociálních médiích

Nikdy nepochybujte o tom, že by malá skupina otevřených lidí mohla změnit svět. Ve skutečnosti je to jediná věc, která ho kdy změnila.