Vzdělávání s Energy

Pravá únava je z nevědomosti, protože ta je nemocí duše. Osvobodit se od ní znamená záchranu, věčný klid a stálou rozkoš.
Avicenna: Persie, 980–1037 n. l.

Univerzita Energy

Vzdělávání považujeme za nesmírně důležitou, integrální součást naší činnosti. Ti nejlepší z nás jsou připraveni předávat a dále šířit znalosti a vědomosti, nabité dlouholetou úspěšnou praxí a pečlivým studiem. Jednotlivé součásti komplexního vzdělávání jsou rozděleny tak, aby pokrývaly veškerá důležitá témata a svou postupnou úrovní napomáhaly a vedly každého k informacím, které potřebuje a hledá.

Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dělte se o svou zkušenost, je to cesta jak dosáhnout nesmrtelnosti.
Dalajláma: Tibet, současnost

Odborné semináře

Absolvovali jste v předchozím semestru alespoň 3 semináře? Vyberte si z nabídky jednodenní seminář zdarma. Kdo absolvoval 4 a více seminářů v jednom semestru, obdrží ještě dárek – Vitaflorin.



ZELENÉ POTRAVINY ENERGY: zdravotní účinky a vhodné kombinace s ostatními produkty

LEKTOR: MUDr. Alexandra Vosátková

Obsah semináře: Zelené potraviny jsou velkým hitem pro svoji účinnost, a to bez jakýchkoli vedlejších účinků. Proto jsou pacienty stále žádanější. Je to jistě dobrý trend, a my potřebujeme nějak uchopit jejich účinky v kontextu používání ostatních produktů Energy. Jak kombinovat, jak je smysluplně podávat ve prospěch celkového stavu pacienta. Budeme se zabývat jejich účinky i limity z mnoha úhlů pohledu.

Termín a místo konání: 3. 3. 2018, Praha

Účastnický poplatek: 800 Kč (variab. symbol 0303 + reg. č.)

PRODUKTY ENERGY V PRAXI II. - vyšší stupeň

LEKTOR: MUDr. Alexandra Vosátková

Obsah semináře: Tento seminář je zaměřen na hlubší zkušenosti s jednotlivými produkty. Bude se opírat o 15letou praxi s jejich podáváním. Cílem semináře je utřídění poznatků a zkušeností. Jako základní kostru, o kterou se budeme opírat, použijeme starý dobrý pentagram, ke kterému budeme přiřazovat jednotlivé produkty, rozebírat situace, kdy se dají použít, a jak. Budeme pracovat jak s bylinnými koncentráty, tak s ostatními formami přípravků, zmíníme se o mimořádných situacích a rozebereme možnosti jejich řešení. Dále se budeme zabývat použitím kombinací produktů tak, aby byly smysluplně zvoleny, a aby se přípravky navzájem podporovaly ve prospěch člověka. K účasti je třeba orientovat se základním způsobem v pentagramu a pojmech jin-jang.

Termín a místo konání: 4. 3. 2018, Praha

Účastnický poplatek: 800 Kč (variab. symbol 0403+ reg. č.)

Termín a místo konání: 20. 5. 2018, Brno

Účastnický poplatek: 800 Kč (variab. symbol 2005+ reg. č.)

CELOSTNÍ PŘÍSTUP V KOSMETICKÉ PÉČI A ŘADA BEAUTY

LEKTOR: Marie Bílková, Eva Macíčková, DiS.

Obsah semináře:

Na semináři se podrobně seznámíme se složením produktů a účinnými látkami v Beauty kosmetice. Projdeme světem vůní a aromaterapie. Připomeneme si funkce kůže a návaznost na ostatní orgánové okruhy. Nahlédneme do základu teorie pěti prvků a jejich působení v našem těle. Součástí semináře je i praktická ukázka kosmetického ošetření, kosmetická masáž a spojení kosmetického ošetření s tělovou terapií k podpoře celého systému těla. Praktické rady pro domácí i profesionální péči o pleť.
Doporučení pro řešení potíží s pletí.
Seminář je vhodný pro ženy, které o sebe chtějí pečovat přírodní cestou, bez zbytečné chemické zátěže. Je vhodný i pro profesionální kosmetičky nebo profesionály pracující v oborech pečujících o tělo a pleť, kteří chtějí dopřát svým klientům kvalitní péči, spojenou s podporou vnitřního prostředí.

Termín a místo konání: 14. 4. 2018, Praha

Účastnický poplatek: 800 Kč (variab. symbol 1404 + reg. č.)

HRAVĚ S PENTAGRAMEM KRÉMŮ O JEHO VYUŽITÍ
V NAŠEM ŽIVOTĚ

LEKTOR: Marcela Šťastná

Obsah semináře: Kůže je velmi důležitý orgán očisty, dýchání a výživy. Stále málo si uvědomujeme, jak moc můžeme náš organismus podpořit a harmonizovat právě přes velkou plochu našeho těla. A o tom bych vám chtěla vyprávět. Pentagram terapeutických krémů má spoustu výjimečných vlastností, jež využijeme hravě k regeneraci. Jelikož budeme i vybarvovat, doporučuji vzít s sebou pastelky v barvách pentagramu a 2 barvy navíc, a pohodlné oblečení ke cvičení.

Probereme si:
* princip pentagramu a jak souvisí s tím, co prožíváme
* definici a projevy psychické i fyzické nerovnováhy v jednotlivých elementech
* složení, funkci a praktické použití terapeutických krémů
* body první pomoci a tlakové body
* a jiné zajímavosti

Vezměte si s sebou pastelky v barvách pentagramu+2 barvy navíc a pohodlné oblečení

Termín a místo konání: 21. 4. 2018, Praha

Účastnický poplatek: 800 Kč (variab. symbol 2104 + reg. č.)

ZÁKLADY TČM A ENERGY

LEKTOR: MUDr. Alexandra Vosátková

Obsah semináře: Nejprve se budeme zabývat základními teoriemi TČM, které pojmeme z více hledisek, a budeme mluvit o člověku a jeho existenci na Zemi – co nás ovlivňuje, jak to přijímáme, vnímáme anebo naopak nepřijímáme. Zastavíme se zejména u teorie jin-jang, 5 prvků, zevních a vnitřních škodlivin. Tyto věci se ve školách čínské medicíny učí týdny, přesto se však můžeme touto moudrostí inspirovat při výběru konkrétních přípravků.
Probereme základní teoretické znalosti nutné pro používání produktů v přímé vazbě na jednotlivé přípravky. Po semináři by posluchači měli přesně vědět, jak jednotlivé produkty Energy zapadají do léčebného plánu, jaké změny mohou očekávat u klienta, a to vše v mezích čínské medicíny. Cílem semináře je pochopit, v čem nám produkty mohou pomoci.
Absolvování tohoto semináře je podmínkou pro získání certifikátu "Odborný poradce pro Supertronic”.

Termín a místo konání: 5. 5. 2018, Praha

Účastnický poplatek: 800 Kč (variab. symbol 0505 + reg. č.)

ANATOMIE A FYZIOLOGIE ČLOVĚKA

LEKTOR: MUDr. Bohdan Haltmar

Obsah semináře:

Pro toho, kdo se zabývá zdravím, prevencí a možnostmi ovlivnění nemocí, je nezbytné, aby měl základní povědomí o stavbě lidského těla a také o funkcích jednotlivých orgánových systémů.
Tyto vědomosti přináší celodenní seminář Anatomie a fyziologie člověka, kde budou stručně probrány všechny základní informace o jednotlivých tkáních a orgánových systémech.
Je určen nejen pro všechny terapeuty, kteří pracují s produkty Energy, ale i pro ty, kteří chtějí pochopit, jak jejich tělo vlastně funguje.
Absolvování tohoto semináře je podmínkou pro získání certifikátu "Odborný poradce pro Supertronic”.

Termín a místo konání: 11. 5. 2018, Hradec Králové

Účastnický poplatek: 800 Kč (variab. symbol 1105 + reg. č.)


PRODUKTY ENERGY V PRAXI I. - základní stupeň

LEKTOR: MUDr. Alexandra Vosátková

Obsah semináře: Na tomto semináři se budeme zabývat rozborem účinků jednotlivých produktů Energy tak, abychom si je dovedli přesně představit v reálné situaci pacienta – je totiž klíčové mít představu, kam se může po jejich podání posunout vývoj jeho obtíží. Také je nutné si podle toho plánovat kontroly apod. U samoléčení jsou tyto informace snad ještě důležitější. Každý z nás reaguje úplně jinak, pracuje-li s problémem u cizího člověka, u rodiny anebo u sebe. A k zachování klidu, jasné hlavy a účinného postupu v léčbě je nutné rozumět tomu, jak jednotlivé přípravky fungují.

Termín a místo konání: 19. 5. 2018, Brno

Účastnický poplatek: 800 Kč (variab. symbol 1905 + reg. č.)


Produkty Energy v psychologické, speciálně-pedagogické a logopedické praxi

LEKTOR: Mgr. Stanislava Emmerlingová

Určeno pro:
psychology, speciální pedagogy, logopedy, dále pro psychiatry, pediatry, fyzioterapeuty a všechny, kteří se zajímají o příčiny psychických i jiných problémů a jejich komplexní řešení

Obsah semináře:

1. Toxiny psychické i chemické z pohledu epigenetiky a nových vědeckých českých i zahraničních výzkumů
2. Psychosomatika po česku i po čínsku aneb co vyčteme z Pentagramu Energy
3. Test na přístroji Supertronic a svalový test jako biofeedback z neurofyziologického pohledu
4. Praktické zkušenosti s použitím produktů Energy - kazuistiky: poruchy dynamiky psychických procesů, hyperaktivita (ADH) a hypoaktivita, poruchy (výpadky) pozornosti (ADD), neurotické poruchy řeči, dyslálie, dysfázie, tiková porucha, poruchy spaní - usínání, noční děsy, porucha opozičního vzdoru (ODD), bojácnosti, úzkosti , fóbie, některé druhy autismu, nutkavé chování, impulzivita, agresivita (ADH?), deprese, výkyvy nálad a výkonů, poruchy paměti, chronické bolesti.

Termín a místo konání: 16. 6. 2018, Praha

Účastnický poplatek: 800 Kč (variab. symbol 1606 + reg. č.)


Školení Supertronic

Získání základních dovedností správného měření a interpretace výsledků kontrolních měrných bodů Vollových drah a testování přípravků Pentagramu®.

KURZ SUPERTRONIC PRO POKROČILÉ – STUPEŇ B1

LEKTOŘI: MUDr. Bohdan Haltmar, MUDr. Jiří Hanzel

OBSAH SEMINÁŘE:
Co můžeme očekávat od akupunkturního bodu a jak s ním pracovat?
» charakteristika jednotlivých Vollových drah
» autonomní nervový systém a jeho role ve zdraví a nemoci
» lymfatický systém a jeho role ve zdraví a nemoci
» možnosti a hranice v regenerační medicíně
» anamnéza a její význam při měření a určování přípravku
» jak správně vybírat přípravky Energy
» jak využít produkty Energy, slunce a vodu k upevnění zdraví, prevenci a zlepšení zdravotního stavu


Termín a místo konání: 24. 3. 2018, Hradec Králové

Účastnický poplatek: 900 Kč (variab. symbol 2403 + reg. č.)

KURZ SUPERTRONIC PRO POKROČILÉ – STUPEŇ B2

LEKTOŘI: MUDr. Bohdan Haltmar, MUDr. Jiří Hanzel

OBSAH SEMINÁŘE:
Vollovy dráhy s jejich charakteristikami, významnými body a onemocněními, která jsou s poruchou těchto drah spojena:
» dráha jater a žlučníku
» dráha oběhu
» dráha kloubní degenerace
» dráha kůže
» dráha srdce
» dráha tenkého střeva
» dráha žaludku, sleziny a slinivky


Termín a místo konání: 25. 3. 2018, Hradec Králové

Účastnický poplatek: 900 Kč (variab. symbol 2503 + reg. č.)

NOVÝ SUPERTRONIC – NOVÉ MOŽNOSTI – interaktivní seminář

LEKTOŘI: MUDr. Bohdan Haltmar, MUDr. Jiří Hanzel

Cíl semináře:
Seminář je určen pro terapeuty, odborné poradce Supertronic, kteří chtějí získat zkušenosti s novým přístrojem Supertronic a posunout svoji diagnostickou práci na vyšší úroveň.


Obsah semináře:
Představení nového elektroakupunkturního přístroje Supertronic s možností připojení technologií Bluetooth k iPadu (systém iOS), který terapeutům Energy umožní:
- kontrolu správného měření a automatické uložení hodnoty akupunkturního bodu
- grafickou kontrolu charakteristiky měřící křivky
- snadnější nalezení akupunkturních bodů dle vyznačení na atlasu bodů na displeji
- systematický postup měření bodů
- individuální volbu vybraných měřených bodů dle charakteru onemocnění či energetických poruch
- přehledné hodnocení výsledků jak v tabulkovém diagramu, tak i v anatomickém znázornění bodů
- vytvoření databáze klientů s možností srovnat aktuální měření s předešlými
- anamnézu, komentář k měření, vytestované přípravky a doporučení psát a ukládat do osobního záznamu klienta
-elektronickou komunikaci s klientem s možností vytištění i do klasické listinné formy
-mobilní kartotéku s daty k okamžité dispozici při měření na různých místech
Součástí semináře bude také vyšetření klientů, spojeného s ukázkou správného algoritmu vyšetření, měření, hodnocení výsledků a komplexních doporučení.


Termín a místo konání: 2. 6. 2018, Praha

Účastnický poplatek: 900 Kč (variab. symbol 0206 + reg. č.)

KURZ SUPERTRONIC PRO PROFESIONÁLNÍ TERAPEUTY – STUPEŇ A1

LEKTOŘI: MUDr. Bohdan Haltmar, MUDr. Jiří Hanzel

A1 – Systémy – trávicí, vylučovací, cévní

OBSAH SEMINÁŘE:
Školení je určeno pro ty, kdo chtějí spojit svou profesionální dráhu s metodou EAV a sofistikovaným poradenstvím k používání produktů Energy.
Posluchači se dozvědí důležité informace o jednotlivých orgánových systémech, jejich podrobnější anatomii, fyziologii a také o nemocech, které je postihují. Probrán bude i přístup klasické a nekonvenční medicíny, léčby jednotlivých patologií a využití testování bodů klasických i Vollových akupunkturních drah s důrazem na správné doporučování přípravků Energy.Po absolvování všech kurzů typu C, B a A by měl účastník získat základní solidní znalosti na úrovni paramedika, a umět využívat těchto dovedností v prevenci i terapii s produkty Energy.


Termín a místo konání: 12. 5. 2018, Hradec Králové

Účastnický poplatek: 900 Kč (variab. symbol 1205 + reg. č.)

KURZ SUPERTRONIC PRO PROFESIONÁLNÍ TERAPEUTY – STUPEŇ A2

LEKTOŘI: MUDr. Bohdan Haltmar, MUDr. Jiří Hanzel

A2 – Systémy – dýchací, nervový, pohybový, hormonální včetně gynekologie

OBSAH SEMINÁŘE:
Seminář je určen lidem, kteří chtějí spojit svou profesionální dráhu s metodou EAV a sofistikovaným poradenstvím k používání produktů Energy.
Posluchači se dozvědí důležité informace o jednotlivých orgánových systémech, jejich podrobnější anatomii, fyziologii a také o nemocech, které je postihují. Probrán bude i přístup klasické a nekonvenční medicíny, léčba jednotlivých patologií a využití testování bodů klasických i Vollových akupunkturních drah s důrazem na správné doporučování přípravků Energy. Po absolvování všech kurzů typu C, B a A by měl účastník získat základní solidní znalosti na úrovni paramedika, měl by se umět orientovat v lékařských zprávách a využívat těchto dovedností v prevenci i terapii s produkty Energy.


Termín a místo konání: 13. 5. 2018, Hradec Králové

Účastnický poplatek: 900 Kč (variab. symbol 1305 + reg. č.)

KURZ SUPERTRONIC PRO ZAČÁTEČNÍKY – stupeň C

LEKTOŘI: MUDr. Bohdan Haltmar, MUDr. Jiří Hanzel

Termín bude vypsán v červnu 2018.
Předpoklad je 6. - 7. 10. 2018 nebo 13. - 14. 10. 2018
Sledujte www.energy.cz


Přihláška

Přihlašuji se závazně na následující seminář/semináře:


V tomto měsíci pořádáme

DatumČasMístoPopisPřednášíOrganizuje klub
24.5.2018Nová Paka prodejna Optikaměření STPE. Petříčková006 - Pardubice
26.5.2018Smiřice - A. Seligeraporadna měření STPL. Christ006 - Pardubice
28.5.2018Rybitví měření STPE. petříčková006 - Pardubice
28.5.201815-17KE TurnovMěření EAV a konzultace zdravotního stavuMgr. Stanislava Emmerlingová029 - Turnov
29.5.201814-16Klub Příbramzdravotní cvičení + přípravky EnergyVeronika Lundáková047 - Příbram 1
3.6.2018Roudnice Nad Labemměření STPPetříčková006 - Pardubice
3.6.201810-17Klub Příbram TráveníA. Vosátková047 - Příbram 1
6.6.2018KE Pardubiceměření SPTPetříčková006 - Pardubice
7.6.2018Chrudim zdravotnické potřebyměření SPTE. Petříčková006 - Pardubice
7.6.201817hKlub Energy Uh.HradištěPentagram krémů jako pentagram emocí a jeho vliv..Marcela Šťastná043 - Uherské Hradiště
9.6.2018Přelouč podejna zdr. výživyměření SPTPteříčková006 - Pardubice
12.6.2018Kolín - prodej obuv ZUZKAměření SPTE. Petříčková006 - Pardubice
13.6.2018Kolín prodej. zdr. výživy měření SPTPetříčková006 - Pardubice
14.6.201810-15Chrudim-Zdravíčko Filištínskáporadna a měření STPKrištůfková Tereza006 - Pardubice
15.6.2018Náchod podejna Harmonie Revitaměření SPTPetříčková006 - Pardubice
18.6.2018Dobruška prodj. zdr. výživyměření SPTPetříčková006 - Pardubice
18.6.201815-17KE TurnovMěření EAV a konzultace zdravotního stavuMgr. Stanislava Emmerlingová029 - Turnov
18.6.201817,00Viola,Domažlice,Thomayerova170PENTAGRAM KRÉMŮ jako PENTAGRAM EMOCÍ Šťastná Marcela038 - Blížejov
20.6.2018KE Pardubiceměření SPTKrištůfková T.006 - Pardubice
20.6.2018Žamberk prodejna zdr. výživyměření SPTGrýnová O.006 - Pardubice
21.6.2018Nová Paka prodejna Optikaměření SPTPetříčková006 - Pardubice
21.6.201817KE Pardubicepratktické využití produktů ENERGYUrbanová006 - Pardubice
23.6.2018Chrudimměření SPTKantor Z. Ing006 - Pardubice
23.6.2018Smiřice A. Seligera 318měření SPTKubíčková006 - Pardubice
23.6.2018Stará Lysá - Čihadlapordna měření SPTM.Juričová006 - Pardubice
25.6.2018Havlíčkův Brod v pasáži Lucernměření SPTUrbanová 006 - Pardubice
25.6.2018Rybitvíměření SPTPetříčková006 - Pardubice
26.6.201818:00Rohatec - Kolonie, Mírová 12Pentagram krémů, emocí a jeho vliv na náš životMarcela Šťastná037 - Luhačovice
15.7.201810-17Klub Příbrampodpora léčby u nejčastějších nemocí - virozy....Mudr. A. Vosátková047 - Příbram 1
25.7.201817:30KD Elektra, LuhačovicePentagram krémů, emocí a jeho vliv na náš životMarcela Šťastná037 - Luhačovice
2.9.201810-17Klub Příbram Nervová onemocněníMudr. Vosátková047 - Příbram 1
30.9.201810-17klub Příbramgynekologie, endokrinologieMudr. A. Vosátková047 - Příbram 1

Magazín Vitae

Přes 20 let, 200 vydání a 2000 článků, rozhovorů, rad, názorů a inspirace.
Stáhněte si aktuální číslo nebo jakékoliv z našeho rozsáhlého archivu.

Sdílejte nás na sociálních médiích

Nikdy nepochybujte o tom, že by malá skupina otevřených lidí mohla změnit svět.
Ve skutečnosti je to jediná věc, která ho kdy změnila.